JĀNIS BĀRDA

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

janis.barda@vases.lv


ivars eglājs
digitālās pārveides pakalpojumi
 

ivars.eglajs@vatp.lv


SALVIS ROGA

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS 

salvis@greentechlatvia.eu


RIHARDS BALODIS-BOLUŽS

ZINĀTNE UN ATTĪSTĪBA

imcs@lumii.lv


LĪGA VECĀ

CILVĒKRESURSI UN IEKŠĒJĀ KOMUNIKĀCIJA

liga.veca@valmiera.lv