Par mums

Latvijas Digitālais akselerators veidots ar mērķi sekmēt digitālo pārveidi un inovācijas Latvijas uzņēmumos un publiskajā sektorā, uzlabot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti ar jaunu digitālo risinājumu palīdzību un vairot investīcijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā.

Esam apņēmušies:

  • Izstrādāt digitālās pārveides stratēģijas - izaugsmes jomu identificēšanai un attīstīšanai;
  • Atbalstīt jaunu digitālo platformu, produktu un pakalpojumu dizainu, prototipēšanu, testēšanu un ieviešanu;
  • Veicināt mākslīgā intelekta, augstas veiktspējas datošanas, kiberdrošības, kā arī citu digitālo tehnoloģiju izmantošanu tautsaimniecībā un publiskajā pārvaldē;
  • Īstenot digitālās pārveides projektus, kas dod labumu Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un videi;
  • Ieguldīt Latvijas iedzīvotāju digitālajās kompetencēs;
  • Piesaistīt finansējumu Latvijas uzņēmumiem un publiskajam sektoram, lai digitālās pārveides plānus un risinājumus īstenotu praksē;
  • Attīstīt digitālo inovāciju ekosistēmu Latvijā. Iesaistīt vietējos izstrādātājus digitālo risinājumu kopradē.

Komanda


JĀNIS BĀRDA

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

janis.barda@vases.lv


IVARS EGLĀJS

digitālās pārveides pakalpojumi

ivars.eglajs@vatp.lv


SALVIS ROGA

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS 

salvis@greentechlatvia.eu


RIHARDS BALODIS-BOLUŽS

ZINĀTNE UN ATTĪSTĪBA

imcs@lumii.lvLĪGA VECĀ

CILVĒKRESURSI UN IEKŠĒJĀ KOMUNIKĀCIJA

liga.veca@valmiera.lv