Vēlos EDIC pakalpojumus. Ar ko sākt?

Sākotnēji ir jāpiesakās pie Latvijas EDIC, kura pakalpojumus turpmāk plānojiet izmantot atbilstoši EDIC specializācijai (skat. jautājumu “Vai starp Latvijas EDIC pastāv atšķirības?).

Lai pieteiktos LDA, lūdzu aizpildiet pieteikuma formu - https://www.digitallatvia.lv/edic-latvija/pieteikties-atbalstam/. Pēc formas aizpildīšanas ar Jums sazināsies LDA eksperts, lai vienotos par turpmāko sadarbības formātu.

Ņemot vērā, ka valsts ir noteikusi, ka saņemot jebkuru valsts atbalstu ir jāveic klienta pārbaude, tad vienojoties ar Jums – veiksim uzņēmuma administratīvo kritēriju pārbaudi (nodokļu parādu neesamība, sodāmības neesamība, de minimis atlikuma pārbaude u.tml.), kas var aizņemt zināmu laiku.

Ja visi administratīvie kritēriji ir atbilstoši, LDA Atbalsta piešķiršanas komisija pieņem lēmumu par Jums nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu, kas ietver divus obligātus pakalpojumus – Digitālā brieduma tests un Digitālās attīstības ceļa kartes izstrāde. Par nepieciešamo pakalpojumu grozu tiks noslēgts līgums.

Pēc tam ar EDIC ekspertu kopīgi aizpildīsiet Digitālā brieduma testu un 30 dienu laikā pēc testa aizpildīšanas ar Jūsu atbalstu tiks izstrādāta Digitālās attīstības ceļa karte, kurā tiks norādīti kādi pakalpojumi vai atbalsta programmas Jūsu vajadzībai ir vispiemērotākās. Ceļa kartes izstrādē, atbilstoši nepieciešamībai un specifikai, var tikt iesaistīti dažādi ārējie eksperti.

Ceļa karte tiek izstrādāta katram atbalsta veidam atsevišķi, piemēram, viena Digitālās attīstības ceļa karte, lai saņemtu LDA pakalpojumus, otra Digitālās attīstības ceļa karte, lai saņemtu ALTUM atbalsta programmu. Vienam uzņēmumam var tikt izveidotas daudz un dažādas Digitālās attīstības ceļa kartes atbilstoši vajadzībai.Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.

Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.