Kiberdrošības pamati

Studiju kurss ir paredzēts kiberdrošības zinātnes teorētisko pamatu un praktisko iemaņu apgūšanai, kas nodrošina dalībniekam iespēju efektīvi orientēties mūsdienās Informācijas tehnoloģijas drošības problēmās. 

Studiju kurss koncentrējas uz pamatiem un metodēm, kas nodrošina mūsdienīgās kiberdrošības pieejas īstenošanu uzņēmējdarbības vadības kontekstā. Studiju kursā tiek izklāstītas kiberdrošības zinātnes koncepcijas, tehnoloģijas un labākās prakses, IT risku vadības pamatpieejas, informācijas, cilvēkresursu un fizisko IT resursu vadība, kā arī veikta iegūto zināšanu praktiska pielietošana problēmu risināšanai.

Norises laiks: tiek precizēts
Norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Zunda krastmala 10, Rīga
Apjoms: 40 akadēmiskās stundas
Dalībnieku skaits no uzņēmuma: 1-5 dalībnieki
Cena: EUR 2 500,-*

*tiek piemērota 100% de minimis atbalsta intensitāte

Programmas apraksts

Studiju kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar jaunākajiem sasniegumiem kiberdrošības jomā. 

Studiju kursa uzdevumi:

  • sniegt pamatzināšanas un praktiskās iemaņas kiberdrošības pieeju izmantošanā;
  • veicināt dalībnieka spējas un kompetences izvēlieties un pielietot kiberdrošības un IT drošības stratēģijas un vadlīnijas, atbilstošus kiberhigiēnas un IT risku vadības pieejas, definēt to izmantošanu uzņēmējdarbībā, piedāvāt alternatīvus risinājumus.

Kursā apskatītās apakštēmas:

  • Mūsdienu kiberdrošības tendences un kiberdrošības tehnoloģiskie pamati;
  • Kiberdrošības pārvaldības ietvari, metodoloģijas, standarti un labākas prakses;
  • IT risku un incidentu vadības pamati;
  • Kiberdrošības funkciju (informācijas, cilvēku un fizisko IT resursu) vadības pamati;
  • Piegādes ķēdes un mākoņa drošības vadība.

Sasniedzamie rezultāti:

  • Pamatzināšanas un praktiskās iemaņas kiberdrošības pieeju izmantošanā;
  • Spējas un kompetences izvēlēties un pielietot kiberdrošības un IT drošības stratēģijas un vadlīnijas atbilstoši uzdevumiem;
  • Prasme definēt kiberdrošības pieejas izmantošanu uzņēmējdarbībā, piedāvāt alternatīvus risinājumus.

Informācija par apmācību organizatoru

Kā pieteikties apmācībām?

Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu! 


LDA EDIC Kontaktpunkti Latvijā

Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Digitālo prasmju apmācībām (100% atbalsts)". Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

Aizpildīt pieteikumu

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.