Par mums

Latvijas Digitālais akselerators veidots ar mērķi sekmēt digitālo pārveidi un inovācijas Latvijas uzņēmumos un publiskajā sektorā, uzlabot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti ar jaunu digitālo risinājumu palīdzību un vairot investīcijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā.

Esam apņēmušies:

  • Izstrādāt digitālās pārveides stratēģijas - izaugsmes jomu identificēšanai un attīstīšanai;
  • Atbalstīt jaunu digitālo platformu, produktu un pakalpojumu dizainu, prototipēšanu, testēšanu un ieviešanu;
  • Veicināt mākslīgā intelekta, augstas veiktspējas datošanas, kiberdrošības, kā arī citu digitālo tehnoloģiju izmantošanu tautsaimniecībā un publiskajā pārvaldē;
  • Īstenot digitālās pārveides projektus, kas dod labumu Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un videi;
  • Ieguldīt Latvijas iedzīvotāju digitālajās kompetencēs;
  • Piesaistīt finansējumu Latvijas uzņēmumiem un publiskajam sektoram, lai digitālās pārveides plānus un risinājumus īstenotu praksē;
  • Attīstīt digitālo inovāciju ekosistēmu Latvijā. Iesaistīt vietējos izstrādātājus digitālo risinājumu kopradē.

Komanda

JĀNIS BĀRDA
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

[email protected]

LIENE STRAZDIŅA
BIEDRĪBAS "LATVIJAS DIGITĀLAIS AKSELERATORS" DIREKTORE

[email protected]

SINDIJA BĀRENA
BIEDRĪBAS "LATVIJAS DIGITĀLAIS AKSELERATORS" PROJEKTU KOORDINATORE
[email protected]


IVARS EGLĀJS
DIGITĀLĀS PĀRVEIDES PAKALPOJUMI

[email protected]

SALVIS ROGA
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS
[email protected]

RIHARDS BALODIS-BOLUŽS
ZINĀTNE UN ATTĪSTĪBA
[email protected]

LĪGA VECĀ
CILVĒKRESURSI UN IEKŠĒJĀ KOMUNIKĀCIJA
[email protected]