Digitālie veiksmes stāsti rītdienai
Mēs dzīvojam digitālā pasaulē. Tā mēdz būt pārsteidzoša, izaicinājumiem pilna, apbrīnojama un pat biedējoša. Mēs esam šeit, lai iedrošinātu to pieņemt un aicinātu pievienoties digitālās Latvijas kopienai. Radīsim nākamos veiksmes stāstus kopā!
 
Latvijas Digitālais akselerators veidots ar mērķi sekmēt digitālo pārveidi un inovācijas Latvijas uzņēmumos un publiskajā sektorā, uzlabot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti ar jaunu digitālo risinājumu palīdzību un vairot investīcijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā.

Mērķis

Radīt digitālos veiksmes stāstus Latvijā!

Sauklis

Digitālie veiksmes stāsti rītdienai!

Vīzija

Efektīva ekosistēma jaunu digitālo risinājumu radīšanai un ieviešanai

LDA mērķi 2023.-2027.gadam

Atbalstīt 3500 Latvijas uzņēmumus un publiskā sektora pārstāvjus

Atbalstīt un veicināt vismaz 300 jaunu risinājumu izstrādi

Iekļūt starp TOP 20 ES valstīm pēc ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā no pievienotās vērtības IKT nozarē un sasniegt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā 1,5% no pievienotās vērtības IKT nozarē

LDA pamatdarbības mērķi 

Veicināt digitālo transformāciju un inovācijas Latvijas uzņēmumos un publiskajā sektorā

Uzlabot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un valsts sektora pakalpojumu kvalitāti ar jaunu digitālo risinājumu palīdzību

Palielināt investīcijas IKT tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā


LDA primāri risināmais
problēmjautājums Latvijā


  • IKT nozares pētniecības un attīstības intensitāte – 26. vieta ES
  • IKT nozares uzņēmumu pētniecības un attīstības izdevumi – 27. vieta ES

Darbinieki

MĀRIS KRASTIŅŠ
DIREKTORS
[email protected]
LinkedIn

DENISS BIČKOVS
VECĀKAIS EKSPERTS
[email protected]
LinkedIn

BAIBA BEROVSKA
PROJEKTU VADĪTĀJA
[email protected]
LinkedIn

LĪGA IGNATE
RĪGAS KONTAKTPUNKTA VADĪTĀJA
[email protected]
LinkedIn

ANETE JĒKABSONE
BIROJA VADĪTĀJA
[email protected]

INETA STREĻUKA
JAUNĀKĀ EKSPERTE / LIETVEDE
[email protected]

LAURA KARATĀJEVA
EKSPERTE [email protected]
LinkedIn

DAIRA BĒRTULE
KOMUNIKĀCIJAS VADĪTĀJA
[email protected]
LinkedIn

MATĪSS KRĒSLIŅŠ
RĒZEKNES FILIĀLES KOORDINATORS
[email protected]

MARGARITA GRAIČONOKA
RĒZEKNES FILIĀLES KOORDINATORE
[email protected]Valde

JĀNIS BĀRDA
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

LinkedIn

IVARS EGLĀJS
VALDES LOCEKLIS
LinkedIn

SALVIS ROGA
VALDES LOCEKLIS
LinkedIn

LĪGA VECĀ
VALDES LOCEKLE
 LinkedIn

VIESTURS SOSĀRS 

VALDES LOCEKLIS
LinkedIn

KĀRLIS SILIŅŠ

VALDES LOCEKLIS
LinkedIn

LDA plānotā struktūra


LDA vērtības

Orientācija uz klientu

Sadarbība un atvērtība

(uzņēmumi, akadēmiskā vide, valsts un atbalsta organizācijas)

Pieejamība 

(līdzvērtīgas iespējas saņemt pakalpojumus visos reģionos)

Izcilība un līdzdalība Eiropas līmeņa aktivitātēs

LDA prioritātes

Nostiprināt LDA EDIC, pilnībā uzsākt visu pakalpojumu sniegšanu

Piesaistīt finansējumu digitalizācijas projektiem, veicināt LDA biedru līdzdalību ES līmeņa projektos

LDA interešu aizstāvība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Ekonomikas ministrijā


Esam apņēmušies

  • Izstrādāt digitālās pārveides stratēģijas - izaugsmes jomu identificēšanai un attīstīšanai;
  • Atbalstīt jaunu digitālo platformu, produktu un pakalpojumu dizainu, prototipēšanu, testēšanu un ieviešanu;
  • Veicināt mākslīgā intelekta, augstas veiktspējas datošanas, kiberdrošības, kā arī citu digitālo tehnoloģiju izmantošanu tautsaimniecībā un publiskajā pārvaldē;
  • Īstenot digitālās pārveides projektus, kas dod labumu Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un videi;
  • Ieguldīt Latvijas iedzīvotāju digitālajās kompetencēs;
  • Piesaistīt finansējumu Latvijas uzņēmumiem un publiskajam sektoram, lai digitālās pārveides plānus un risinājumus īstenotu praksē;
  • Attīstīt digitālo inovāciju ekosistēmu Latvijā. Iesaistīt vietējos izstrādātājus digitālo risinājumu kopradē.