Pakalpojumi

Testēšana pirms ieguldīšanas

Veicam organizācijas digitalizācijas stāvokļa auditu. Veidojam digitālās transformācijas stratēģijas (sākotnējā validācija, digitalizācijas ceļa kartes izstrāde, kā arī digitālu produktu, pakalpojumu izstrādes un procesu digitalizācijas projektu sagatavošana). Izstrādājam jaunus digitalizācijas projektus, sniedzam tehnoloģiskas konsultācijas, veicam prototipēšanu un testēšanu, nodrošinot pārbaudi, eksperimentus ar digitālajām tehnoloģijām un piekļuvi testēšanas un eksperimentēšanas aprīkojumam un programmatūrai.

 

Apmācības un prasmju pilnveidošana

Īstenojam apmācības un prasmju pilnveidošanas nodarbības. Organizējam gan intensīvus digitālo prasmju kursus augsti kvalificētiem uzņēmumu darbiniekiem (MI, HPC, kiberdrošības u.c. jomās), gan digitālās transformācijas kursi uzņēmumu vadībai. Tāpat nodrošinām digitālo inovāciju ievadkursus un prakses vietas digitalizācijas veicināšanai un ekosistēmas stiprināšanai.

Finansējuma piesaiste

Piesaistām finansējumu no finanšu iestādēm, investoriem un Eiropas Savienības fondiem. Nodrošinām finansējuma piesaistes stratēģijas konsultācijas, projektu sagatavošanu un uzraudzību.

Inovāciju ekosistēmas un tīklošanās

Veicinām inovāciju ekosistēmas attīstību un tīklošanās pasākumu norisi. Organizējam aktivitātes likumdošanas izmaiņu veicināšanai, vietējos un starptautiskos “roadshow”, tematiskus digitālās transformācijas un inovācijas pasākumus un nodrošinam starptautisku sadarbību.