Kā pieteikties digitalizācijas finansējuma piesaistes konsultācijai?

Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu!


LDA EDIC kontaktpunkti Latvijā

Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Finansējuma piesaistes konsultācijas (100% atbalsts)" . Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

Aizpildīt pieteikumu

Atbalsta programmas
digitalizācijai piemēri

Programma

Atbalsts

Saite

Termiņš

 Call of PIMAP4Sustainability for training and services is now open!Uzsaukums pieteikumiem par mācību un pakalpojumu finansējumu. Finansējums paredzēts MVU, kas darbojas fotonikas, progresīvo materiālu, progresīvās ražošanas, aviācijas, metālapstrādes vai rūpnieciskās ražošanas jomā, jūs varat saņemt finansiālu atbalstu, lai apmeklētu mācību kursu vai saņemtu pakalpojumus divās jomās.Uzzināt vairāk  10.05.2024.
RESIST: Networking Open Call
Uzsaukuma ietvaros pieejams atbalsts Eiropas MVU, jaunuzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, kas darbojas mobilitātes, transporta un autobūves (MTA) ekosistēmā, lai tie varētu piedalīties Eiropas Savienībā organizētajos starptautiskajos tīklošanas un mārketinga pasākumos.

Finansiālais atbalsts pieejams līdz EUR 500 partnerību veidošanas pasākumu apmeklēšanai un līdz EUR 250 mārketinga pasākumiem (ne vairāk kā viena persona vienam pieteikuma iesniedzējam un pakalpojumam).
 Uzzināt vairāk
 20.12.2024.
 AIRISE Open Call 3AIRISE uzsaukuma ietvaros tiek veicināta mākslīgā intelekta ražošanas jomā. Finansējums pieejams idejām, kas uzlabo ražošanu ekoloģijas, efektivitātes, elastības faktorus. Aktivitātes ietvaros tiek nodrošinātas apmācības un jaunas partnerības, lai varētu izstrādāt jaunus risinājumus, kas padarītu uzņēmumus konkurētspējīgākus. Uzzināt vairāk 14.06.2024.
European Social Innovation Competition 2024Eiropas sociālās inovācijas konkursa (EUSIC) mērķis ir veicināt sociālo inovāciju potenciālu, lai rastu risinājumus sabiedrības problēmām un veicinātu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi Eiropā. Šajā konkursā tiek meklēti jauni uzņēmējdarbības risinājumi, kas atbilst visaktuālākajām sociālajām vajadzībām, inovatīvā veidā veido sociālās attiecības un veicina jaunu sadarbību, kā arī sniedz efektīvus risinājumus sistēmiskām sociālajām problēmām. Uzzināt vairāk 11.06.2024.
XR2Industry 1st Open Call for Hardware enablersXR2Industry 1. atklātajā uzsaukumā aparatūras nodrošinātājiem tiks atlasīti ne vairāk kā 7 XR tehnoloģiju izstrādātāji (Jaunuzņēmumi/MVU), kuru mērķis ir integrēt jaunās tehnoloģijas (piemēram, 5G/6G, IoT, datus, mākslīgo intelektu, mākoņdatošanu, kā arī mikroelektroniku), lai nodrošinātu jauna līmeņa XR pieredzes iespējas.

Uzzināt vairāk

 04.05.2024.
Women TechEU Open Call #1Women TechEU ir ES finansēts divu gadu projekts, kas finansē un atbalsta sievietes, kuras vada Eiropas tehnoloģiju jaunuzņēmumus. Divu gadu laikā konsorcijs izsludinās kopumā četrus uzaicinājumus iesniegt pieteikumus. Pieteikumus iesniegušie jaunuzņēmumi tiks rūpīgi izvērtēti, un kopumā 160 uzvarējušie jaunuzņēmumi saņems 75 tūkstošus eiro atbalstu (grants), kā arī individualizētu uzņēmējdarbības attīstības programmu, tostarp mentoringu, koučingu un apmācības.

Uzzināt vairāk

 20.05.2024.
IKAT Tourism 2nd Call for SMEs in Europe - Financial support for servicesProgrammas mērķis ir nodrošina risinājumus, kas ir saskaņā ar Eiropas Stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai piekrastes un jūras tūrismā, kā arī veicina pārtraukto vērtību ķēžu atjaunošanu, sadarbību un tūrisma MVU noturības palielināšanu (kas cieta no COVID19 ietekmes).

Uzzināt vairāk

 15.05.2024.
Hungry EcoCities: Open Call for Art-Driven ExperimentsHungry EcoCities programma veicina sadarbību starp zinātni, tehnoloģijām un mākslu, lai efektīvi izpētītu, kā digitālās tehnoloģijas un lietojumprogrammas var samazināt pārtikas izšķērdēšanu, radīt ilgtspējīgākas vērtību ķēdes, videi draudzīgāku attieksmi un ētiskāku pārtikas patēriņu.

Uzzināt vairāk

 15.05.2024.
House of EuropeUzsaukuma ietvaros iespējams saņemt līdz pat 10 000 EUR finansējumu zaļās enerģijas jomā. Projekts jārealizē deviņu mēnešu laikā un to nepieciešams īstenot Ukrainā. Uzzināt vairāk 15.05.2024.
EIT Urban Mobility | RAPTOR Open CallEIT Urban Mobility uzsakuma ietvaros tiks izvēlēti līdz 13 projektiem. Jaunuzņēmumi/MVU jāiesniedz projekta/risinājuma piedāvājums pilotēšanai kādā no partnerpilsētām. Risinājumi ir mobilitātes/viedpilsētu jomā. Viena no pilotpilsētām ir Liepāja, kas meklē CO2 monitoringa risinājumus.Uzzināt vairāk 06.05.2024.
Latvijas Digitālais AkseleratorsPieejams atbalsts digitālās transformācijas stratēģijas izstrāde (organizācijām / uzņēmējiem, kas nodarbina līdz 250 darbiniekus).Uzzināt vairāk 30.06.2026., apkalpošana rindas kārtībā
Latvijas Digitālais AkseleratorsPieejams atbalsts liela mēroga digitālās transformācijas stratēģijas izstrāde (organizācijām / uzņēmējiem, kas nodarbina vairāk nekā 250 darbiniekus)Uzzināt vairāk 30.06.2026., apkalpošana rindas kārtībā
Latvijas Digitālais AkseleratorsSniedz atbalstu uzņēmumiem un publiskajam sektoram digitālajā transformācijā, lai radītu jaunus biznesa modeļus un klientu pieredzi ar jaunu digitālo produktu palīdzību Uzzināt vairāk 30.06.2026., apkalpošana rindas kārtībā
EIT Campus (Digital)Asinhroni tiešsaistes kursi, ko organizē EIT Campus (Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts) par digitalizācijas tēmām.Uzzināt vairāk Atvērtais uzsaukums
Latvijas Digitālais AkseleratorsPieejams atbalsts darbinieku apmācībām: intensīvie digitālo prasmju kursi augsti kvalificētiem darbiniekiem un digitālās transformācijas kurss uzņēmumu augstākai un vidējai vadībaiUzzināt vairāk 30.05.2026., apkalpošana rindas kārtībā
CircInWater Euroclusters (Knowledge)CircInWater Euroclusters programma paredz atbalstu MVU, kas piedāvā viedos risinājumus ar ūdeni saistītājs jomās, jo īpaši lauksaimniecības, pārtikas un energoietilpīgajās nozarēs. Atbalsts zināšanu pilnveidošanai veicinās attīstību un izaugsmi, atvieglojot piekļuvi ārējām mācībām vai konsultāciju pakalpojumiem par stratēģiskiem jautājumiem, pamatojoties uz vismaz vienu no programmā definētajiem virzieniem.Uzzināt vairāk 02.10.2024.
EIT Digital AcceleratorEIT Digital Accelerator atbalsta strauji augošus uzņēmumus, kas izmanto digitālās tehnoloģijas digitālās rūpniecības, digitālo tehnoloģiju, digitālo pilsētu, digitālās labklājības un digitālo finanšu jomāUzzināt vairāk  Atvērtais uzsaukums
 CELTIC-NEXT CELTIC-NEXT uzsaukumā var piedalīties jebkurš uzņēmums, gan liels rūpniecības uzņēmums, gan mazs uzņēmums, gan universitāte un pētniecības organizācija. Atbalsta nākamās paaudzes komunikāciju tehnoloģiju izstrādi digitālajai sabiedrībai. Piedalīties var jebkura organizācija, kas ir gatava sniegt ieguldījumu nozares virzītā Eiropas IKT pētniecības programmā. Nepieciešams veidot konsorciju. Augsts apstiprināto projektu skaits, jāsazinās ar nacionālo kontaktpunktu EDI. Uzzināt vairāk 03.05.2025.
PIMAP4Sustainability - Service/Training Open CallProgrammas ietvaros pieejamie atbalsta pakalpojumi:
  • Konsultācijas par ekoinovācijām; 
  • Priekšizpēte;  Iekārtu dizaina projektēšana; 
  • IKT konsultācijas; 
  • APP izstrāde; 
  • Tehniskais, ekonomiskais un vides novērtējums; 
  • Vides ieguvumu novērtējums; 
  • Zaļo uzņēmējdarbības modeļu izstrāde;
  • Programmatūras izstrāde.
 Uzzināt vairāk 10.05.2024.
AIRISE: Open Call for Experiments on AI-in-ManufacturingAtbalsts MI ieviešanai ražošanā. Tiek sniegts atbalsts šādās jomas: Dizains un projektēšana; Procesu uzraudzība un kontrole; Ražošanas operācijas; Piegādes ķēde; Apmācības. Ar sniegto pakalpojumiem varēs realizēt mākslīgā intelekta tehnoloģijā balstītus ražošanas risinājumu ieviešanu. Atbalsts pieejams MVU.
Uzzināt vairāk  30.06.2024.
  __________________  ___________________________________________________  _________________  _______________       

Digitālās transformācijas atbalsta iespēju dimensijas

Digitālās uzņēmējdarbības stratēģija

Atspoguļo digitalizācijas stratēģijas vispārējo stāvokli uzņēmumā no uzņēmējdarbības perspektīvas. Tā uzdod jautājumus par uzņēmuma ieguldījumiem  (veiktajiem vai plānotajiem) digitalizācijā pa uzņēmējdarbības jomām, kā arī par uzņēmuma gatavību uzsākt digitālo transformāciju, kas varētu prasīt organizatoriskus un ekonomiskus ieguldījumus.

Digitālā
gatavība 

Sniedz novērtējumu par pašreizējo digitālo tehnoloģiju (gan pamattehnoloģiju, gan nākotnes tehnoloģiju) ieviešanu, kas ir svarīga gan ražošanas, gan pakalpojumu uzņēmumiem.

Antropocentriska digitalizācija 

Pēta kā darbinieku valificēti darbā ar digitālajām tehnoloģijām, kā arī veicina viņu darba apstākļu uzlabošanu, lai palielinātu produktivitāti un labklājību.

Datu pārvaldība un savienojamība

Fiksē, kā dati tiek digitāli uzglabāti, sakārtoti un padarīti pieejami savienotās ierīcēs un izmantoti uzņēmējdarbībā, lai nodrošinātu pietiekamu datu aizsardzību ar kiberdrošības risinājumiem.

Automatizācija un mākslīgais intelekts

Pievēršas automatizācijas un intelekta līmenim, ko palielina uzņēmējdarbības procesos iestrādātie līdzekļi.

Zaļā
digitalizācija 

Aptver uzņēmuma spēju veikt digitalizāciju ar ilgtermiņa pieeju, kas nodrošina atbildību un rūpējas par dabas resursu, vides aizsardzību un ilgtspējību (veidojot konkurences priekšrocības).

Ņem vērā!

Ja radušās kādas neskaidrības vai papildu jautājumi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu [email protected]

Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 ietvaros tiek īstenotas mācības un prasmju pilnveidošanas nodarbības. Tiek organizēti gan intensīvi digitālo prasmju kursi augsti kvalificētiem uzņēmumu darbiniekiem (MI, HPC, kiberdrošības u.c. jomās), gan digitālās transformācijas kursi uzņēmumu vadībai. Tāpat tiek nodrošināti digitālie inovāciju ievadkursi un prakses vietas digitalizācijas veicināšanai un ekosistēmas stiprināšanai.


Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.

Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.