Kā pieteikties digitalizācijas finansējuma piesaistes konsultācijai?

Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu!


LDA EDIC kontaktpunkti Latvijā

Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Finansējuma piesaistes konsultācijas (100% atbalsts)" . Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

Aizpildīt pieteikumu

Atbalsta programmas
digitalizācijai piemēri

Programma

Atbalsts

Saite

Termiņš

ADMA TranS4MErs: TRANSFORMATION PROGRAMME Atbalsts digitālās transformācijas plāna izstrādei un īstenošanai  Uzzināt vairāk 6 un 20. decembris, 2024. gada 3. janvāris
Latvijas Digitālais Akselerators Pieejams atbalsts digitālās transformācijas stratēģijas izstrāde (organizācijām / uzņēmējiem, kas nodarbina līdz 250 darbiniekus). Uzzināt vairāk 30.05.2025., apkalpošana rindas kārtībā
Latvijas Digitālais Akselerators Pieejams atbalsts liela mēroga digitālās transformācijas stratēģijas izstrāde (organizācijām / uzņēmējiem, kas nodarbina vairāk nekā 250 darbiniekus Uzzināt vairāk 30.05.2025, apkalpošana rindas kārtībā
AIBC EUROCLUSTERS Open Call for Digitalisation Services and Product Development Programma sniedz atbalstu ES uzņēmumiem (MVU) to digitalizācijas plānošanas darbībās, kas saistītas ar pakalpojumu veidošanu un atbalstu produktu izstrādē Uzzināt vairāk 16.01.2024. 
Interreg EstLat EstLat prioritāte "Kopīgi un gudri augoši uzņēmumi" ir vērsta uz MVU izaugsmi, palīdzot tiem īstenot inovācijas, kā arī gudru un videi draudzīgu pārveidi, izmantojot pārrobežu uzņēmējdarbības kopienā izveidotos tīklus un saiknes. Uzzināt vairāk 04.01.2024. 
Latvijas Digitālais Akselerators Sniedz atbalstu uzņēmumiem un publiskajam sektoram digitālajā transformācijā, lai radītu jaunus biznesa modeļus un klientu pieredzi ar jaunu digitālo produktu palīdzību Uzzināt vairāk 30.05.2025, apkalpošana rindas kārtībā
Video games and immersive content development Videospēļu un aizraujoša satura izstrādes atbalsta mērķis ir palielināt Eiropas videospēļu ražotāju, XR studiju un audiovizuālās izstrādes uzņēmumu spēju izstrādāt videospēles un interaktīvu aizraujošu saturu, kas var sasniegt pasaules mēroga auditoriju. Uzzināt vairāk 24.01.2024.
Creative Innovation Lab Creative Innovation Lab veicina sadarbību starp audiovizuālo nozari un citām radošajām jomām, lai uzlabotu Eiropas satura apriti, atpazīstamību, pieejamību, daudzveidību un auditorijas sasniedzamību pāri robežām. Šis finansējums atbalsta arī mākslīgā intelekta un virtuālo pasauļu piedāvātās adaptācijas. Uzzināt vairāk 25.04.2024.
EIT Campus (Digital) Asinhroni tiešsaistes kursi, ko organizē EIT Campus (Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts) par digitalizācijas tēmām. Uzzināt vairāk Atvērtais uzsaukums
StandICT.eu 2026 - 3rd Open Call Eiropas standartizācijas speciālistu dalība galvenajās starptautiskajās un globālajās SDO. Finansējums ļaus speciālistiem sniegt ieguldījumu un palīdzēt izveidot pilnībā integrētu Eiropas standartizācijas ekosistēmu, tādējādi stiprinot Eiropas pozīcijas globālās standartizācijas iniciatīvās. Prioritārās jomas ir «Metaverse» and «Digital Product Passport». Uzzināt vairāk 09.01.2024.
Latvijas Digitālais Akselerators Pieejams atbalsts darbinieku apmācībām: intensīvie digitālo prasmju kursi augsti kvalificētiem darbiniekiem un digitālās transformācijas kurss uzņēmumu augstākai un vidējai vadībai Uzzināt vairāk 30.05.2025, apkalpošana rindas kārtībā
CircInWater Euroclusters (Knowledge) CircInWater Euroclusters programma paredz atbalstu MVU, kas piedāvā viedos risinājumus ar ūdeni saistītājs jomās, jo īpaši lauksaimniecības, pārtikas un energoietilpīgajās nozarēs. Atbalsts zināšanu pilnveidošanai veicinās attīstību un izaugsmi, atvieglojot piekļuvi ārējām mācībām vai konsultāciju pakalpojumiem par stratēģiskiem jautājumiem, pamatojoties uz vismaz vienu no programmā definētajiem virzieniem. Uzzināt vairāk 02.10.2024
AIBC EUROCLUSTERS Programma atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) un jaunuzņēmumus, kas strādā ar mākslīgā intelekta (MI) un blokķēdes (BC) tehnoloģijām un ir ieinteresēti piedalīties ar MI un BC tehnoloģijām saistītos starptautiskos pasākumos. Uzzināt vairāk 16.01.2024.
EIT Digital Accelerator EIT Digital Accelerator atbalsta strauji augošus uzņēmumus, kas izmanto digitālās tehnoloģijas digitālās rūpniecības, digitālo tehnoloģiju, digitālo pilsētu, digitālās labklājības un digitālo finanšu jomā Uzzināt vairāk  Atvērtais uzsaukums
Open Call for Experiments on AI-in-Manufacturing Atbalsts MI ieviešanai ražošanā. Tiek sniegts atbalsts šādās jomas: Dizains un projektēšana; Procesu uzraudzība un kontrole; Ražošanas operācijas; Piegādes ķēde; Apmācības. Ar sniegto pakalpojumiem varēs realizēt mākslīgā intelekta tehnoloģijā balstītus ražošanas risinājumu ieviešanu. Atbalsts pieejams MVU. Uzzināt vairāk 15.01.2024.
NEPHELE open callVirtuālo objektu, salikto virtuālo objektu (tostarp digitālā dvīņa koncepcijas) un vispārīgu IoT palīglīdzekļu izstrāde: izstrādāt un izveidot virtuālo objektu programmatūras pakotni, kas risinās problēmas IoT sadarbspējas un skaitļošanas nepārtrauktībā. Izstrādāt sinerģiskus mehānismus, kas var pārvaldīt sadalītas lietojumprogrammas.Uzzināt vairāk 10.01.2024.
Interreg EstLat Programma nav šauri orientēta uz kādu no tautsaimniecības nozarēm. Digitalizācijai, automatizācijai, zināšanu pārnesei, kas tiek īstenota pārrobežu sadarbībā starp MVU un/vai starpnozaru sadarbībā, ko vajadzības gadījumā papildina arī mentorings un apmācība, būtu jāveicina izmaiņas iesaistītajos MVU, kas noved pie izaugsmes. Uzzināt vairāk 04.01.2024. 
FIDAL Field Trials beyond 5G FIDAL ietvaros uzņēmumi, pētniecības centri, organizācijas, kā arī iekārtu un infrastruktūras īpašnieki, veidot jaunus 5G pielietojumus, lai vēl vairāk paplašinātu 5G jomas un veiktu ar tām saistītus liela mēroga izmēģinājumus. Uzzināt vairāk 20.12.2023.
EIT MANUFACTURING: Empowering SMEs Call Uzsaukums "Empowering SMEs" mērķis ir atbalstīt MVU, kas vēlas turpināt ieviest inovācijas savos esošajos risinājumos (TRL 8/9), lai pielāgotu un paplašinātu tirgu ārpus to pašreizējā pielietojuma. Atbalsts pieejams MVU (t.sk jaunuzņēmumiem) un lielajiem uzņēmumiem (piesakās kopā ar MVU). Uzzināt vairāk 11.12.2023. 
RESIST 2nd Innovation Open Call Uzsaukuma mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu Eiropas MVU, jaunuzņēmumiem un vidējiem uzņēmumiem, kas vēlas uzlabot savus ražošanas rīkus, lai gūtu ekonomiskus panākumus un palielinātu noturību. Uzzināt vairāk 20.12.2024. 
Pētniecības projektu atbalsts IT kompetences centrāPētniecības projektus IT kompetences centrā var iesniegt komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomā – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētniecības projekta vadošais īstenotājs (komersants) sadarbībā ar citu komersantu/-iem vai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:
  • Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas;
  • Dabīgās valodas tehnoloģijas.
Uzzināt vairāk  29.12.2023.
FRIEND CCI: 2nd Open Call for project proposals dedicated to SMEsFRIEND CCI projekts piedāvā finansiālu atbalstu MVU, lai izstrādātu un īstenotu starpnozaru projektus, kuru mērķis ir ieviest inovācijas gan produktu, gan procesu/tehnoloģiju līmenī, īpašu uzmanību pievēršot vajadzībām, kas saistītas ar dubulto transformāciju. Uzzināt vairāk 14.01.2024.
  __________________  ___________________________________________________  _________________  _______________

Digitālās transformācijas atbalsta iespēju dimensijas

Digitālās uzņēmējdarbības stratēģija

Atspoguļo digitalizācijas stratēģijas vispārējo stāvokli uzņēmumā no uzņēmējdarbības perspektīvas. Tā uzdod jautājumus par uzņēmuma ieguldījumiem  (veiktajiem vai plānotajiem) digitalizācijā pa uzņēmējdarbības jomām, kā arī par uzņēmuma gatavību uzsākt digitālo transformāciju, kas varētu prasīt organizatoriskus un ekonomiskus ieguldījumus.

Digitālā
gatavība 

Sniedz novērtējumu par pašreizējo digitālo tehnoloģiju (gan pamattehnoloģiju, gan nākotnes tehnoloģiju) ieviešanu, kas ir svarīga gan ražošanas, gan pakalpojumu uzņēmumiem.

Antropocentriska digitalizācija 

Pēta kā darbinieku valificēti darbā ar digitālajām tehnoloģijām, kā arī veicina viņu darba apstākļu uzlabošanu, lai palielinātu produktivitāti un labklājību.

Datu pārvaldība un savienojamība

Fiksē, kā dati tiek digitāli uzglabāti, sakārtoti un padarīti pieejami savienotās ierīcēs un izmantoti uzņēmējdarbībā, lai nodrošinātu pietiekamu datu aizsardzību ar kiberdrošības risinājumiem.

Automatizācija un mākslīgais intelekts

Pievēršas automatizācijas un intelekta līmenim, ko palielina uzņēmējdarbības procesos iestrādātie līdzekļi.

Zaļā
digitalizācija 

Aptver uzņēmuma spēju veikt digitalizāciju ar ilgtermiņa pieeju, kas nodrošina atbildību un rūpējas par dabas resursu, vides aizsardzību un ilgtspējību (veidojot konkurences priekšrocības).

Ņem vērā!

Ja radušās kādas neskaidrības vai papildu jautājumi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu [email protected]

Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 ietvaros tiek īstenotas mācības un prasmju pilnveidošanas nodarbības. Tiek organizēti gan intensīvi digitālo prasmju kursi augsti kvalificētiem uzņēmumu darbiniekiem (MI, HPC, kiberdrošības u.c. jomās), gan digitālās transformācijas kursi uzņēmumu vadībai. Tāpat tiek nodrošināti digitālie inovāciju ievadkursi un prakses vietas digitalizācijas veicināšanai un ekosistēmas stiprināšanai.


Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.

Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.