Pieteikties atbalstam digitālās transformācijas veicināšanai uzņēmumos un publiskajā sektorā

Latvijā uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšanai ir iespēja pieteikties divos Eiropas Digitālās inovācijas centros*. Katram no tiem pastāv atšķirības, kuras ir būtiskas uzņēmējiem saņemot EDIC pakalpojumus, tai skaitā Digitālā brieduma testu un Digitalizācijas ceļa karti, un piesakoties dažādām atbalsta programmām. Attiecīgi - testu nepieciešams aizpildīt tajā EDIC, kurš ir atbildīgs par konkrēto darbības jomu, piemēram, ja uzņēmumam nepieciešama procesu digitalizācija, tad Digitālā brieduma tests ir jāpilda pie Latvijas IT klastera, savukārt, ja uzņēmums plāno izstrādāt digitālās inovācijas – pie Latvijas Digitālā akseleratora.

Pieteikties

Fokuss  

Uzņēmumu un publiskā sektora digitālā transformācija, lai radītu jaunus biznesa modeļus un klientu pieredzi ar jaunu digitālo produktu palīdzību. Jaunu digitālo platformu, preču un pakalpojumu pētniecība un attīstība.

Darbības jomas

P&A un digitālās inovācijas, lai radītu un ieviestu jaunus digitālos risinājumus

Potenciālie klienti

 • Uzņēmumi un publiskā sektora institūcijas, kurām nepieciešama pētniecība un attīstība un digitālā transformācija ar jaunu digitālo produktu palīdzību

Aktuālais

Plānotais atbalsts uzņēmumiem, lai startētu uz valsts atbalsta programmām

Atveseļošanas fonda ietvaros:
 • Grants jauniem digitālās transformācijas produktiem un pakalpojumiem
 • Jaunu digitālās transformācijas  produktu un tehnoloģiju izstrāde un attīstība RIS3 jomās
 • Digitālās prasmes komersantiem (ja projekts saistīts ar jaunu digitālo produktu)

Struktūrfondu ietvaros:
 • Atbalsts digitalizācijai jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei (ja projekts saistīts ar jaunu digitālo produktu)
 • Atbalsts pētniecībai un inovācijām jaunu digitālās transformācijas produktu izstrādē
 • Finanšu instrumenti digitālās transformācijas pētniecībai un inovācijām
 • Digitālo prasmju attīstība (ja projekts saistīts ar jaunu digitālo produktu)

Reģionālie kontaktpunkti

Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī

Projektu piemēri

 1. Jaunas interneta platformas izveide, kas paredzēta plašai auditorijai;
 2. Jauna digitāla risinājuma (ražošanai, grāmatvedībai, pārdošanai, plānošanai, darbinieku uzskaitei utt.) izstrāde, ko plānots komercializēt un piedāvāt vietējā vai starptautiskā tirgū.
 3. Jaunu digitālu inovatīvu produktu radīšana

Pieteikties Latvijas Digitālā akseleratora atbalstam


Pieteikties

Fokuss

Biznesa procesu digitalizācijas un e-komercijas risinājumu pilnveidošana un ieviešana.

Darbības jomas


Industrija 4.0: digitālo tehnoloģiju integrācija uzņēmumos

Potenciālie klienti

 • Uzņēmumi, kuriem nepieciešama biznesa procesa, mārketinga vai organizācijas digitālā transformācija
 • Publiskā sektora institūcijas, ja nepieciešama procesu digitālā transformācija vai kuru aktīva iesaiste veicina komersantu digitālo transformāciju

Aktuālais

Plānotais atbalsts uzņēmumiem, lai startētu uz valsts atbalsta programmām

Atveseļošanas fonda ietvaros:

 • Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai
 • Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā
 • Digitālās prasmes komersantiem (ja projekts saistīts ar tehnoloģiju pamatprasmēm, lietojumu vai biznesa procesu digitalizāciju)
Struktūrfondu ietvaros:
 • Finanšu instrumenti digitalizācijai
 • Atbalsts digitalizācijai jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei (ja projekts saistīts ar biznesa procesu digitalizāciju)
 • Digitālo prasmju attīstiba (ja projekts saistīts ar tehn. pamatprasmēm, lietojumu vai biznesa procesu digitalizāciju)

Reģionālie kontaktpunkti

Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā, Ventspilī

Projektu piemēri

 1. E-veikala, tīmekļa vietņu, mārketinga platformu izstrāde.
 2. IT sistēmu ieviešana – ražošanai, grāmatvedībai, pārdošanai, plānošanai, darbinieku uzskaitei utt.
 3. Automatizētu iekārtu ieviešana (pakošanas iekārtas, ar sensoriem aprīkotas ražošanas lentas u.c.)
 4. Mākslīgā intelekta risinājumu ieviešana iekšējo uzņēmuma procesu uzlabošanai.

Pieteikties IT klastera atbalstam
*Kas ir Eiropas Digitālo inovāciju centri (EDIC)?

Eiropas Digitālo inovāciju centri (European Digital Innovation Hubs) ir daļa no Eiropas Savienības programmas “Digitālās Eiropas programma”, kas uzsākusi savu darbību 2021. gadā. Ar tās palīdzību plānots veicināt Eiropas valstu digitālu transformāciju, t.i. digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos, publiskās pārvaldes iestādēs, kā arī uzlabojot dalībvalstu iedzīvotāju padziļinātas digitālās prasmes.


Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.

Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.