Digitālu risinājumu izstrāde, izmantojot bez-koda un maz-koda (no-code/low-code) platformas

Kursa apguve sniegs uzņēmumu darbiniekiem digitālās kompetences par lietotņu, kā arī automatizētu procesu, izstrādi, izmantojot bez-koda izstrādes rīkus. Pabeidzot šo kursu, uzņēmuma darbinieki sapratīs kā notiek bez-koda izstrāde un spēs pielietot iegūtās zināšanas, lai patstāvīgi spētu prezentēt un izstrādāt digitālus risinājumus, izmantojot bez-koda platformas.

Norises laiks: tiek precizēts
Norises vieta: tiešsaiste
Apjoms: 40 akadēmiskās stundas
Dalībnieku skaits no uzņēmuma: 1-3 dalībnieki
Cena: EUR 2 000,-*

*tiek piemērota 100% de minimis atbalsta intensitāte

Nepieciešamās priekšzināšanas:
 Datora, interneta pārlūkprogrammu un MS Excel lietošanas pamatprasmes. Mācību kurss ir piemērots iesācējiem bez priekšzināšanām programmēšanā vai digitālu produktu izstrādē. Priekšrocība cilvēkiem ar loģisko (matemātisko) domāšanu.

Kursa apraksts

Kurss ir sadalīta trīs daļās - bez-koda un maz-koda (no-code/low-code) izstrādes pamati, WEB lietotnes izveide un procesu un darbību automatizāciju izveide. Kursa laikā notiek 5 vebināri, pēc katra no tiem, dalībniekiem ir pieejami izdales materiāli, lai patstāvīgi apskatīto saturu apgūtu padziļināti. Lai kursa dalībnieki varētu ne tikai sekot līdzi saturam teorētiski, bet arī praktiski veidot savus risinājumus, būs nepieciešama piekļuve kursā izmantotajām platformām. Reģistrāciju šīm platformām veic paši dalībnieki un Latvijas Universitāte pieeju tām nenodrošina. Lietoņu izveidei tiks izmantota platforma Glide, bet automatizācijas tiks veidotas, izmantojot Microsoft Power Automate un Make platformas. Kursa beigās notiks tests, pēc kura veiksmīgas nokārtošanas, dalībnieki saņems sertifikātu.

Mācību programma:

 1. Kas ir bez-koda un maz-koda (no-code/low-code) izstrāde? (1 vebinārs)
  • Pirmajā vebinārā dalībniekiem tiek pastāstīts un ar piemēriem parādīts, kas ir bez-koda/maz-koda izstrāde un kādas iespējas tā piedāvā. Sākot no mājaslapu līdz lietotņu un automatizāciju izstrādei.
 2. WEB lietotnes izveide, izmantojot bez-koda rīku – Glide  (2 vebināri)
  • Teorētiskais pārskats par iespējām, izveidot lietotnes ar bez-koda rīkiem
  • Datu un datubāzes sagatavošana bez-koda lietotnes izveidei
  • Lietotāju pievienošana, to lomas un tiesības
  • Lietotāja saskarnes izveide
  • Lietotnes darbību un integrāciju izveide
  • Jaunu datu pievienošana un esošo labošana.
 3. Procesu un darbību automatizāciju izveide (2 vebināri)
  • Teorētiskais pārskats par iespējām, izveidot darbību automatizācijas ar dažādiem bez-koda rīkiem
  • Dažādu darbplūsmu izveides principi, izmantojot Microsoft Power Automate un Make platformas
  • Formulu izmantošana, veidojot automatizācijas.

Kursa uzdevumi

 1. Apgūt lietotņu izstrādi, izmantojot bez-koda (no-code) rīkus;
 2. Apgūt procesu automatizāciju;
 3. Izstrādāt lietotni, izmantojot Glide bez-koda rīku;
 4. Izstrādāt procesa automatizāciju, izmantojot Make vai Microsoft Power Automate rīku.
Sasniedzamie rezultāti

Šīs apmācības ir paredzētas darbiniekiem, kuri vēlas apgūt iemaņas risinājumu izstrādē, ko pēc tam pielietot uzņēmuma iekšienē savā departamentā vai uzņēmumā kopumā.

1.       Zināšanas

 • Par bez-koda izstrādi un rīkiem, to priekšrocībām un trūkumiem;
 • Par lietotnes izstrādi, izmantojot bez-koda rīku Glide;
 • Par procesu automatizāciju izstrādi, izmantojot Microsoft PowerAutomate un Make rīku.

2.      Prasmes

 • Spēj izstrādāt lietotnes , izmantojot bez-koda rīkus;
 • Spēj izstrādāt procesu automatizācijas, izmantojot bez-koda rīkus.

3.      Kompetences

 • Digitālās kompetences izstrādāt lietotni, izmantojot Glide bez-koda rīku;
 • Rediģēt un papildināt esošos bez-koda risinājumus;
 • Identificēt iespēju veikt procesu automatizēšanu;
 • Izstrādāt dažādu procesu automatizācijas;
 • Spēja paskaidrot citiem, jaunu digitālo produktu izstrādes pamatprincipus un ieteikt iespējamos rīkus, risinājumu izveidei.

Informācija par apmācību organizatoru

Kā pieteikties apmācībām?

Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu! 


LDA EDIC Kontaktpunkti Latvijā

Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Digitālo prasmju apmācībām (100% atbalsts)". Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

Aizpildīt pieteikumu

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.