Inovāciju attīstība un digitālā transformācija organizācijas izaugsmei

Mācību treniņa programma vērsta uz jaunu risinājumu izstrādi, balstoties uz esošu biznesa procesu digitalizāciju. Ilgums 2 pilnas dienas viena kalendārā mēneša ietvaros, dalībniekiem starp nodarbībām veicot patstāvīgos darbus un noslēgumā demonstrējot sasniegtos rezultātus.

Norises laiks:  tiek precizēts
Norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Zunda krastmala 10, Rīga
Apjoms: 24 akadēmiskās stundas
Dalībnieku skaits no uzņēmuma: 2 vai 4 dalībnieki
Cena: EUR 500,-*

*tiek piemērota 100% de minimis atbalsta intensitāte

Programmas apraksts

Studiju kursa mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar digitālās transformācijas jēdzienu un tā lomu organizācijas attīstībā, kā arī sniegt praktiskas iemaņas procesu digitalizācijā. 

Kursā apskatītās apakštēmas:

 • Digitālās transformācijas jēdziens un tā loma uzņēmuma attīstībā;
 • Inovācijas jēdziens un izcelsmes avoti;
 • Biznesa procesu definēšana un analīze;
 • Tehnoloģiskā “raidera” formulēšana;
 • Procesu digitalizācijas virzieni;
 • Platformas sadarbībai un tehnoloģiju jaunradei;
 • Transformācijas procesu pārvaldība;
 • Kolektīva iesaiste digitalizācijas procesu veicināšanā;
 • Patstāvīgie darbi un noslēguma prezentācijas.

Sasniedzamie rezultāti:

 • Izpratne par jaunu digitālu risinājumu izcelsmi un priekšnosacījumiem;
 • Digitālās transformācijas jēdziena praktisks pielietojums efektivitātei un jaunas vērtības veidošanai;
 • Iespēja izmantot dzirdēto pieredzi jaunu risinājumu attīstībā;
 • Kursā gūto atziņu pārnese praktiskam pielietojumam organizācijas darbības efektivitātei.

Lektori

Vita Brakovska

EDIC eksperte, digitalizācijas treniņa “Kickstart” vadītāja
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes docētaja. 

Vitai ir ilggadēja pieredze cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanā publiskā un privātā sektorā. Īpaši – indivīda kompetenču pielietojums nestandarta situāciju risināšanai un dizaina domāšanas pieejas integrācija iekšējo organizatorisko procesu pilnveidē. Intensīva apmācību un hakatonu vadīšanas pieredze (1800+ aktivitātes) biedrības “Zināšanu un inovācijas sabiedrība” ietvaros ar mērķi līdzvērtīgi iesaistīt dalībniekus uz vērtību balstītu risinājumu izstrādē.

Kickstart apmācībās ir lektors un mentors gan mikro/maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan lieliem uzņēmumiem.


Aleksandrs Ļubinskis

EDIC eksperts, reģionālais koordinators, digitalizācijas treniņa “Kickstart” vadītājs. Cēsu Digitālā centra vadītāja vietnieks. 

Ikdienā lielākoties rūpējas par pieaugušo izglītību digitālo tehnoloģiju jomā. Aizrauj aizvien jauni digitālie rīki un risinājumi, līdz ar to izveidojušās plašas zināšanas par dažādām tehnoloģijām un risinājumiem, kas var palīdzēt gan uzņēmumiem, gan ikvienam iedzīvotājam ikdienas uzdevumu efektīvai veikšanai. Aleksandrs ir gan vadījis uzņēmumu, gan bijis skolotājs, gan lielas datorsistēmas administrators.

Kickstart apmācībās ir lektors un mentors gan mikro/maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan lieliem uzņēmumiem.

Informācija par apmācību organizatoru

Kā pieteikties apmācībām?

Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu! 


LDA EDIC Kontaktpunkti Latvijā

Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Digitālo prasmju apmācībām (100% atbalsts)". Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

Aizpildīt pieteikumu

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.