Inovāciju attīstība un digitālā transformācija uzņēmuma izaugsmei

Mācību treniņa programma, kas vērsta uz jaunu produktu izstrādi, balstoties uz esošu biznesa procesu digitalizāciju. Ilgums 4 dienas viena kalendārā mēneša ietvaros, dalībniekiem starp nodarbībām veicot patstāvīgos darbus un noslēgumā demonstrējot sasniegtos rezultātus.

Kursa apgūšanai nepieciešamas priekšzināšanas: nav

Norises laiks:  26. aprīlis un 3. maijs (2024), piektdienas, plkst. 9.30 - 17.30
Norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Zunda krastmala 10, Rīga
Apjoms: 24 akadēmiskās stundas
Dalībnieku skaits no uzņēmuma: 1 - 4 dalībnieki
Cena: EUR 500,-*

*tiek piemērota 100% de minimis atbalsta intensitāte

Programmas apraksts

Studiju kursa mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar digitālās transformācijas jēdzienu un tā lomu uzņēmuma attīstībā, kā arī sniegt praktiskas iemaņas procesu digitalizācijā.

Kursā apskatītās apakštēmas:

 • Digitālās transformācijas jēdziens un tā loma uzņēmuma attīstībā;
 • Inovācijas jēdziens un izcelsmes avoti;
 • Biznesa procesu definēšana un analīze;
 • Tehnoloģiskā “raidera” formulēšana;
 • Procesu digitalizācijas virzieni;
 • Platformas sadarbībai un tehnoloģiju jaunradei;
 • Transformācijas procesu pārvaldība;
 • Biznesa modeļa veidošana jaunam digitalizācijas produktam;
 • Patstāvīgie darbi un noslēguma prezentācijas.

Sasniedzamie rezultāti:

 • Izpratne par jaunu produktu izcelsmi un priekšnosacījumiem;
 • Digitālās transformācijas jēdziena praktisks pielietojums efektivitātei un jaunas vērtības veidošanai;
 • Iespēja izmantot dzirdēto pieredzi jaunu produktu attīstībā;
 • Kursā gūto atziņu pārnese praktiskam pielietojumam uzņēmējdarbības attīstībai.

Lektore

Vita Brakovska
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes docētaja

Vita ir pieredzējusi mentore radošo uzņēmējdarbības START-UP jomā un kopš 2009. gada pazīstama kā savu radīto "Creative Sandboxes" facilitatore Baltijā (līdz šim vairāk nekā 1000 apmācības). Viņas ekspertīzi augstu vērtē gan valsts, gan privātas institūcijas, tostarp Valsts kanceleja, Kultūras ministrija, Iekšlietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, TET, vadošās komercbankas, Soros Foundation – Latvia, industriālie klasteri un biznesa inkubatori, pašvaldības un augstākās izglītības iestādes Latvijā un daudz citas.Informācija par apmācību organizatoru

Kā pieteikties apmācībām?

Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu! 


LDA EDIC Kontaktpunkti Latvijā

Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Digitālo prasmju apmācībām (100% atbalsts)". Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

Aizpildīt pieteikumu

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.