Ātra digitālu risinājumu izstrāde, izmantojot bez-koda platformas

Kursa apguve sniegs uzņēmumu darbiniekiem pamata digitālās kompetences par lietotņu, kā arī automatizētu procesu, izstrādi, izmantojot bez-koda (no-code) izstrādes rīkus. Pabeidzot šo kursu, uzņēmuma darbinieki būs ieguvuši pamata zināšanas, lai varētu patstāvīgi izstrādāt lietotnes un automatizācijas uzņēmuma vajadzībām. 

Norises laiks: 5. septembris - 10. oktobris (2024), ceturtdienās, plkst. 18.00 - 19.30
Norises vieta: tiešsaiste
Apjoms: 32 akadēmiskās stundas
Dalībnieku skaits no uzņēmuma: 1 - 5 dalībnieki
Cena: EUR 2 000,-*

*tiek piemērota 100% de minimis atbalsta intensitāte

Kurss piemērots: Mācības ir paredzētas uzņēmuma darbiniekiem, kuri vēlas apgūt iemaņas digitālu risinājumu izstrādē, ko pēc tam pielietot uzņēmuma vajadzībām - atsevišķos departamentos vai uzņēmumā kopumā.

Nepieciešamās priekšzināšanas: Apmācības ir piemērots iesācējiem bez priekšzināšanām programmēšanā vai digitālu produktu izstrādē. Vēlamas pamata zināšanas darbā ar MS Excel.

Kursa apraksts

Kurss ir sadalīta trīs daļās - bez-koda un maz-koda (no-code/low-code) izstrādes pamati un sniegtās iespējas, lietotnes izveide un procesu automatizāciju izveide. Kursa laikā notiek 5 tiešsaistes vebināri, papildus tiek nodrošināti materiāli ar praktiskiem piemēriem. Lai veiksmīgi noslēgtu šo kursu, būs nepieciešams pēc pasniedzēja sagatavota parauga izstrādāt lietotni un automatizētu procesu.

Kursā dalībnieki veiks praktisku lietotņu un automatizāciju izstrādi, sekojot pasniedzēja sagatavotam paraugam. Lai to varētu izdarīt būs nepieciešams veikt reģistrāciju (bezmaksas) kursā izmantotajās platformās. Lietotnes tiks veidotas platformā Glide, bet automatizācijas platformā Make. Reģistrāciju šīm platformām veic paši dalībnieki un Latvijas Universitāte pieeju tām nenodrošina.

Apmācību kursa noslēgumā dalībnieki iesniedz praktiskajā daļā izstrādātos risinājumus un izpilda teorētisko testu, pēc kura veiksmīgas nokārtošanas, dalībnieki saņems apliecinājumu par kursa apguvi.

Mācību programma:

1.Kas ir bez-koda un maz-koda (no-code/low-code) izstrāde?
 • Pirmajā vebinārā dalībniekiem tiek pastāstīts un ar piemēriem parādīts, kas ir bez-koda/maz-koda izstrāde, kādas iespējas tā piedāvā un kādas ir atšķirības un kopīgās lietas, salīdzinot ar tradicionālo izstrādi. Tiek apskatīti piemēri plašam risinājumu lokam, sākot no mājaslapu līdz lietotņu un automatizāciju izstrādei.
2. Lietotnes izveide, izmantojot bez-koda rīku – Glide
 • Teorētiskais pārskats par iespējām, izveidot lietotnes ar bez-koda rīkiem
 • Datu un datubāzes sagatavošana bez-koda lietotnes izveidei
 • Lietotāju pievienošana, to lomas un tiesības
 • Lietotāja saskarnes izveide
 • Darbību un integrāciju izveide
 • Jaunu datu pievienošana un esošo atjaunošana
3. Procesu un darbību automatizāciju izveide
 • Teorētiskais pārskats par iespējām, izveidot darbību automatizācijas ar dažādiem bez-koda rīkiem
 • Dažādu darbplūsmu izveides principi, izmantojot Make platformu
 • Mākslīgā intelekta izmantošana automatizāciju procesos
 • API savienojumu izveide
 • JSON datu formāta izmantošana

    Kursa uzdevumi

    1. Saprast kā notiek digitālu risinājumu izstrāde izmantojot bez-koda rīkus;
    2. Apgūt lietotņu izstrādi, izmantojot bez-koda (no-code) rīku;
    3. Apgūt procesu automatizāciju;
    4. Izstrādāt lietotni, izmantojot Glide bez-koda rīku;
    5. Izstrādāt procesa automatizāciju, izmantojot Make platformu.

    Laika grafiks


     Datums Pasākums 

    5. septembris

    18.00 - 19.30
    1. vebinārs Kas ir bez-koda un maz-koda (no-code/low-code) izstrāde?

    12. septembris

    18.00 - 19.30

    2. vebinārs

    Lietotnes izveide, izmantojot bez-koda rīku – Glide 

    19. septembris

    18.00 - 19.30

    3. vebinārs

    Lietotnes izveide, izmantojot bez-koda rīku – Glide 

    26. septembris

    18.00 - 19.30

    4. vebinārs

    Procesu un darbību automatizāciju izveide

    3. oktobris

    18.00 - 19.30

    5. vebinārs
    Procesu un darbību automatizāciju izveide

    10. oktobris

    18.00 – 20.00
     Gala pārbaudījums

    Sasniedzamie rezultāti

    Šīs apmācības ir paredzētas uzņēmumu augstākai un vidējai vadībai, kas fokusēts uz vidēju uzņēmumu digitālo transformēšanu.

    1.       Zināšanas

    • Par bez-koda izstrādi un rīkiem, to priekšrocībām un trūkumiem;
    • Par lietotnes izstrādi, izmantojot bez-koda rīku Glide;
    • Par procesu automatizāciju izstrādi, izmantojot Make platformu.

    2.      Prasmes

    • Spēj izstrādāt lietotnes , izmantojot bez-koda rīkus;
    • Spēj izstrādāt procesu automatizācijas, izmantojot bez-koda rīkus.

    3.      Kompetences

    • Digitālās kompetences izstrādāt lietotni, izmantojot Glide bez-koda rīku;
    • Rediģēt un papildināt risinājumus, kuri izstrādāti, izmantojot bez-koda platformas;
    • Identificēt iespēju veikt procesu automatizēšanu;
    • Izstrādāt dažādu procesu automatizācijas;
    • Spēja paskaidrot citiem, jaunu digitālo produktu izstrādes pamatprincipus un ieteikt iespējamos rīkus, risinājumu izveidei.

    Lektors

    Kārlis Kivlenieks
    LU Inovāciju centra vadošais eksperts, lektors

    Nodarbojas ar no-code jeb bez-koda izstrādi, lai veidotu risinājumus, kuri paredzēti organizāciju iekšējai lietošanai, kā arī organizāciju klientiem. Līdz šim veidojis gan mājaslapas, gan lietotnes (Progressive Web Apps), gan izstrādājis dažādas automatizācijas, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp dažādām platformām. Paralēli darbam ar risinājumu izstrādi, veido mācību saturu par bez-koda izstrādi Latvijas Universitātei un partneraugstskolām, kā arī ir līdzizveidojis no-code tiešsaistes programmu No-Code miniAccelerator.


    Informācija par apmācību organizatoru

    Kā pieteikties apmācībām?

    Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

    Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu! 


    LDA EDIC Kontaktpunkti Latvijā

    Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

    Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Digitālo prasmju apmācībām (100% atbalsts)". Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

    Aizpildīt pieteikumu

    Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
    Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.