Ievads datoru tīklos 

Studiju kursa apguves laikā dalībniekiem būs iespēja iegūt zināšanās datoru tīklu uzbūves pamatprincipos, izmantojot OSI modeļa konceptu. Dalībnieki iepazīsies ar datu pārraidi TCP/IP modelī. Tiks padziļināti pētīti TCP/UDP protokoli, IP un domēnu adreses, kā arī vides piekļuves algoritmi. Dalībnieki iemācīsies pielietot praktiskos rīkus, lai izpētītu tīkla efektivitāti un noteikt potenciālas problēmas.

Kursa apgūšanai nepieciešamas priekšzināšanas: datoru arhitektūras pamati

Norises laiks: 10. septembris - 17. decembris (2024), otrdienas, plkst. 8.00 - 10.00
Norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Zunda krastmala 10, Rīga
Apjoms: 60 akadēmiskās stundas
Dalībnieku skaits no uzņēmuma: 1 - 5 dalībnieki
Cena: EUR 1 500,-*

*tiek piemērota 100% de minimis atbalsta intensitāte

Programmas apraksts

Studiju kursa mērķis: sagatavot speciālistus, kas spēj izmantot, piemeklēt un izstrādāt dažāda veida tīklu tehnoloģijās sakņotus visādu procesu attīstību veicinošus risinājumus.

Studiju kursa uzdevumi:

 1.  Iemācīt analizēt dažādus datoru tīklu uzbūves pamatprincipus;
 2.  Iemācīt analizēt tīklu protokolus;
 3.  Iemācīt novērtēt tīkla produktivitāti;
 4.  Iemācīt konfigurēt tīklus.

Kursā apskatītās apakštēmas:

 • Atvērto sistēmu sadarbības bāzes etalonmodelis;
 • Tīklu apvienošanas pamati;
 • Maršrutēšanas pamati;
 • Tīklu pārvaldības pamati;
 • Ievads lokālo tīklu protokolos;
 • Optisko šķedru izkliedēais interfeiss;
 • Ievads globālo tīklu tehnoloģijās;
 • Globālā adresācija un grupu adresācija;
 • Internet protokoli;
 • Asinhronais pārraides režīms (ATM);
 • Caurspīdīga tīklu apvienošana;
 • Dažādu nesēju apvienošana;
 • Ievads tīklu pārvaldībā;
 • Bezvadu tīklu veidi;
 • Virtuālie privātie tīkli;
 • Klientservera tehnoloģijas.

Sasniedzamie rezultāti:

 • Prasme patstāvīgi konfigurēt dažādas iekārtas un tīklus
 • Prasme analizēt tīkla efektivitāti un noteikt potenciālās problēmas

Lektors

Dmitrijs Bļizņuks
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, asociētais profesors, vadošais pētnieks


Informācija par apmācību organizatoru

Kā pieteikties apmācībām?

Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu! 


LDA EDIC kontaktpunkti Latvijā

Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Digitālo prasmju apmācībām (100% atbalsts)". Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

Aizpildīt pieteikumu

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.

Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.