Cik maksā EDIC pakalpojumi?

Visi EDIC pakalpojumi ir veidoti kā valsts atbalsts, respektīvi, samaksa par pakalpojumiem tiek segta no klienta de minimis (atbalsta intensitāte vai nu 100%, vai 80%). Gadījumā, ja klientam de minimis ir beidzies, pakalpojumi tiek sniegti, atbilstoši EDIC LDA centrādim un klientam par to tiek izrakstīts rēķins. Cenrādis un informācija par izmaksām pieejama šeit.

Pirms jebkura pakalpojuma sniegšanas ar klientu vispirms tiek slēgts līgums, kur arī tiek atrunāti vēlamie pakalpojumi, to izmaksas un apmaksas formāts.

Pakalpojumu cenrādis