Kādi ir EDIC kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji?

Gala labuma guvēja atbilstības kvalitatīvie kritēriji:

Tehnoloģijas

 • Nepieciešamais atbalsts gala labuma guvējam saistīts ar digitālo pārveidi un digitālo inovāciju ieviešanu.
 • Iesniegtie gala labuma guvēja dokumenti, tā digitālā brieduma tests un digitālās attīstības ceļa karte var pārliecināt, ka ieviešot jaunu digitālu produktu/pakalpojumu iecerētais digitalizācijas transformācijas koncepts ir īstenojams.  
 • Gala labuma guvējs plāno veikt kādu no zemāk minētajām aktivitātēm:
  - pakalpojums saistīts ar jaunu digitālo platformu, produktu vai pakalpojumu dizainu, prototipēšanu, testēšanu un ieviešanu;
  - paredzēta mākslīgā intelekta, 5G un publiskā sektora digitālo tehnoloģiju (angliski – AI R&D, 5G, GovTech) izstrāde.  

Komanda

 • Gala labuma guvēja komandai ir pieredze un kompetence jaunu digitālu produktu /pakalpojumu ieviešanā, t.sk vismaz 2 personu komanda.
 • Gala labuma guvēja komandā ir pietiekamas zināšanas tehnoloģiju jomā, kā arī komandā ir digitālo produktu/pakalpojumu izstrādes prasmes.

Biznesa unikalitāte

 • Jauna digitāla produkta/pakalpojuma ieviešana palielinās gala labuma guvēja ieņēmumus vai produktivitāti vai konkurētspēju [ja attiecināms].
 • Jauna digitāla risinājuma ieviešana uzlabos publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti [ja attiecināms].

Tirgus un finanses

 • Gala labuma guvējam ir klienti un ieņēmumi. Gala labuma guvējs var pārliecināt, ka tam ir/būs pietiekams kapitāls plānotajai attīstībai vai ir pierādījumi par pietiekamu kapitāla pieejamību izaugsmei.
 • Tirgus, kurā darbojas gala labuma guvējs, ir augošs vai ir jau pietiekami liels gala labuma guvēja turpmākai izaugsmei. Gala labuma guvējam ir pierādījumi par stratēģijām un nākotnes izaugsmes potenciālu. 
 • Gala labuma guvēja iesniegtie dokumenti var pārliecināt, ka ir veikta jaunā digitālā produkta/pakalpojuma konkurētspējas izvērtējums tirgū. Ir pierādījumi, ka tas sniegs labumu klientiem/sabiedrībai. 
 • Pastāv jaunu digitālo platformu, produktu vai pakalpojumu eksporta potenciāls. 


Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.

Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.