Kādi ir EDIC sadarbības līguma un vienošanās nosacījumi?

Par piešķirto atbalstu gala labuma guvējs, LDA EDIC, LDA EDIC reģionālais kontaktpunkts un pēc nepieciešamības arī LDA EDIC Partneris noslēdz sadarbības līgumu un papildu vienošanos par konkrētiem atbalsta pakalpojumiem.

Lai iegūtu plašāku informāciju par dokumentos ietverto informāciju un nosacījumiem, lūdzam skatīt līguma un vienošanās paraugus.


Līguma paraugs  

Vienošanās paraugs


Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.

Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.