Vai starp Latvijas EDIC pastāv atšķirības?

Katram no EDIC pastāv atšķirības, kas ir būtiskas uzņēmējiem un organizācijām saņemot EDIC pakalpojumus, tai skaitā Digitālā brieduma testu un Digitālās attīstības ceļa karti, un piesakoties dažādām valsts atbalsta programmām. Attiecīgi - testu nepieciešams aizpildīt tajā EDIC, kurš ir atbildīgs par konkrēto darbības jomu, piemēram, ja uzņēmumam nepieciešama procesu digitalizācija, Digitālā brieduma tests ir jāpilda pie Latvijas IT klastera, savukārt, ja uzņēmums plāno izstrādāt digitālās inovācijas – pie Latvijas Digitālā akseleratora.

  1. Latvijas Digitālais akselerators – specializējas uz jaunu digitālo produktu/pakalpojumu/platformu radīšanu, kas paredzēti komercializācijai vai plašam klientu iesaistes lokam (piemēram, koplietošanas platformas), kā arī jaunu digitālu inovatīvu produktu radīšanai.

  1. IT klasteris specializējas uz iekšējo procesu digitalizāciju, galvenokārt izmantojot jau tirgū esošos risinājumus, piemēram, uzņēmuma iekšējā grāmatvedības, lietvedības sistēma, interneta veikals u.tml.


Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.

Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.