Kādi klienti var saņemt EDIC pakalpojumus?

Klienti, kas var saņemt EDIC pakalpojumus, ir noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 577 49. punktā, t.i. klients ir gala labuma guvējs, kas ir reģistrēts:

  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tam ir juridiskas personas statuss. Tas atbilst sīkā (mikro), mazā, vidējā vai lielā komersanta statusam.
  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā.
  • Publisko personu un iestāžu sarakstā.
  • Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā.

Lūdzu ņemt vērā, ka Ministru kabineta noteikumi arī paredz, ka ir neatbalstāmās nozares, uz kurām attiecināmi dažādu Eiropas Savienību regulu izslēgšanas kritēriji.