Kādi klienti var saņemt EDIC pakalpojumus?

Klienti, kas var saņemt EDIC pakalpojumus, ir noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 577 49. punktā, t.i. klients ir gala labuma guvējs, kas ir reģistrēts:

  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tam ir juridiskas personas statuss. Tas atbilst sīkā (mikro), mazā, vidējā vai lielā komersanta statusam.
  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā.
  • Publisko personu un iestāžu sarakstā.
  • Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā.

Lūdzu ņemt vērā, ka Ministru kabineta noteikumi paredz, ka ir arī neatbalstāmās nozares, uz kurām attiecināmi dažādu Eiropas Savienību regulu izslēgšanas kritēriji.Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.

Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.