Kādi jautājumi Digitālā brieduma testā ir ietverti?

Digitālā brieduma testa pamatdaļā, ko izstrādājusi Eiropas Komisija, ir dažāda veida jautājumi vairākās kategorijās, kur galvenokārt nepieciešams sniegt atbildes, novērtējot tās ar “Jā” vai “Nē”, respektīvi, tiek noteikts uzņēmuma/organizācijas vidējais stāvoklis, lai varētu salīdzināt sevi ar citiem Eiropas Savienības uzņēmumiem/organizācijām, kas arī šo testu būs aizpildījušas. Vairāk skaidrojumus par Eiropas Komisijas testu lasiet šeit.

Savukārt, abi Latvijas EDIC katrs atsevišķi ir izstrādājuši savu papildu testa daļu ar jautājumiem, kas ir būtiski, lai labāk saprastu vajadzības un lai korektāk tiktu sastādīta Digitālās attīstības ceļa karte un piedāvāti atbilstošākie pakalpojumi.

Eiropas Komisijas Digitālā brieduma tests uzņēmumiem sastāv no šādām daļām:

  • Digitālās uzņēmējdarbības stratēģijaIeguldījumi katras uzņēmējdarbības jomas digitalizācijā (veiktie un plānotie), Uzņēmuma gatavība digitalizācijai;
  • Digitālā gatavība – Digitālās tehnoloģijas un risinājumi, Progresīvas digitālās tehnoloģijas;
  • Antropocentriska (uz cilvēkiem vērsta) digitalizācija - Darbinieku apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana, Darbinieku iesaistīšana un pilnvarošana;
  • Datu pārvaldība un savienojamība – Datu glabāšana, integrācija, piekļuve datiem un to analīze, Datu drošība;
  • Automatizācija un mākslīgais intelekts – Tehnoloģijas un uzņēmuma lietotnes automatizācijai un intelektam;
  • Zaļā digitalizācijaVides ilgtspēja uzņēmējdarbības jomās (zaļās IKT), Digitālās izvēles vidiskie aspekti (zaļās IKT).


Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.

Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.