Inženiertehnisko sistēmu drošība

Studiju kurss veltīts inženiertehnisko sistēmu un to tīklu drošības principiem. Studiju kursā tiks apskatīti vairāki uzbrukumu veidi un aizsardzības iespējas. Studiju kurss satur tēmas par tīkla uzbrukumiem, aizsardzības metodēm, operētājsistēmu drošību, ņemot vērā dažādo inženiertehnisko sistēmu specifiku. Studiju kurss ir paredzēts atteikumnoturīgu un no uzbrukumiem aizsargātu inženiertehnisko sistēmu veidotājiem.

Kursa apgūšanai nepieciešamas priekšzināšanas: datoru arhitektūras pamati

Norises laiks: 10. septembris - 29. oktobris (2024), otrdienas, plkst. 16.00 - 18.00
Norises vieta: tiešsaiste
Apjoms: 64 akadēmiskās stundas
Dalībnieku skaits no uzņēmuma: 1 - 5 dalībnieki
Cena: EUR 1 500,-*

*tiek piemērota 100% de minimis atbalsta intensitāte

Programmas apraksts

Studiju kursa mērķis: sagatavot speciālistus ar padziļinātām zināšanām daudzveidīgo inženiersistēmu drošībā.

Studiju kursa uzdevumi:

 1. attīstīt spēju pārzināt draudus un aizsardzības metodes mūsdienu datorsistēmās;
 2. sniegt zināšanas par tipisko datorsistēmu arhitektūru un to kritiskiem drošības punktiem (interfeisiem);
 3. attīstīt spējas pielietot tīklu analīzes un aizsardzības rīkus;
 4. attīstīt spējas inženiersistēmu auditu veidošanai un drošības uzlabošanas pasākumu realizācijai.

Kursā apskatītās apakštēmas:

 • Kiberdrošības pamatjēdzieni/teorija;

 • Kiberdrošības iedalījums (infrastruktūra/OS/tīkli) / Uzbrukumu un aizsardzības tipi;
 • Aizsardzības paņēmieni;
 • Lietotāju apmācību un priviliģēto lietotāju tiesību pievienošana vai anulēšana;
 • DMZ un Sandbox izveide (Droša perimetra izveide);
 • Tīkla protokolu analīze (netflow, TCPdump);
 • Tīkla aizsardzības rīki (FW, VPN, IPS, Proxy);
 • Aizsardzība pret mērķētiem uzbrukumiem (DDOS);
 • Analīze un audits infrastruktūrai (veidot drošu vidi);
 • Konfigurācijas uzlabošana pēc labas prakses principiem;
 • Lietotāju aizsardzība darbam internetā;
 • Virtuālo servisu aizsardzība (HTTPS, SQL Injection);
 • Mobilo iekārtu aizsardzība un pārvaldība (MDM);
 • Mākoņresursu pārvaldība un aizsardzība;
 • Fiziskā aizsardzība.;
 • Juridiskie aspekti.

Sasniedzamie rezultāti:

 • Zināšanas par datorsistēmu drošības pamatprincipiem, dažādu drošības risinājumu priekšrocībām/ierobežojumiem;
 • Prasme pielietot rīkus un veikt datorsistēmas drošības novērtēšanu un piedāvāt to uzlabojumus.

Lektors

Ints Meijers,
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, lektors


Informācija par apmācību organizatoru

Kā pieteikties apmācībām?

Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu! 


LDA EDIC Kontaktpunkti Latvijā

Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Digitālo prasmju apmācībām (100% atbalsts)". Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

Aizpildīt pieteikumu


Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.