Daudzaģentu sistēmas

Daudzaģentu sistēmas ir viens no mākslīgā intelekta virzieniem, kas pašlaik strauji attīstās, pamatojas uz intelektuālu aģentu paradigmu. Virziena mērķis ir radīt sistēmas, kas darbojas racionāli. Intelektuālu aģentu apvienības veido daudzaģentu sistēmas, kas ir izkliedētu intelektuālu sistēmu pamatā. Autonomu robotu sistēmas ir viena svarīga šādu sistēmu realizācija. 

Šī kursa ietvaros tiek apskatītas daudzaģentu sistēmas un to izstrāde. Galvenā uzmanība tiek veltīta tādām aģentu sociālām spējām, kā mijiedarbībai, komunikācijai un kooperatīvai darbība. Kursa noslēdzošajā daļā tiek dots daudzaģentu sistēmu lietojumu pārskats un ieskats robotizētās daudzaģentu sistēmās.

Kursa apgūšanai nepieciešamas priekšzināšanas: mākslīgā intelekta pamati

Norises laiks: tiek precizēts
Norises vieta: Rīgas Tehniskā Universitāte, Zunda krastmala 10, Rīga
Apjoms: 72 akadēmiskās stundas
Dalībnieku skaits no uzņēmuma: 1-5 dalībnieki
Cena: EUR 2 500,-*

*tiek piemērota 100% de minimis atbalsta intensitāte

Programmas apraksts

Kursa apguves mērķis: iegūt pamatzināšanas par daudzaģentu sistēmām un apgūt prasmes novērtēt un izvēlēties piemērotu daudzaģentu sistēmu izstrādes metodoloģiju un metodes, lai projektētu un izstrādātu robotizētas sistēmas.

Kursa dalībniekiem patstāvīgi ir jāizstrādā studiju darbs, kurā ir jāpamato daudzaģentu sistēmas izstrādes metodoloģijas izvēle un jāprojektē daudzaģentu sistēma. Ieteicams projektēt robotizētu daudzaģentu sistēmu (precīzu sistēmas tipu izvēlas dalībnieks, konsultējoties ar pasniedzēju).  

Kursā apskatītās apakštēmas:

 • Daudzaģentu sistēmas un aģenta jēdziens šajā kontekstā;
 • Aģentu savstarpējā mijiedarbība;
 • Vienošanās mehānismi daudzaģentu sistēmās;
 • Komunikācija daudzaģentu sistēmās;
 • Aģentu kooperatīva sadarbība;
 • Daudzaģentu sistēmu arhitektūras;
 • Aģentorientētas programmatūras inženierijas metodoloģijas (daudzaģentu sistēmu izstrāde);
 • Daudzaģentu sistēmu lietojumi;
 • Robotizētas daudzaģentu sistēmas;
 •  Praktiska daudzaģentu sistēmas projektēšana un implementēšana.

Sasniedzamie rezultāti:

 • Saprašana par iespējamiem daudzaģentu sistēmu pielietojumiem;
 • Prasme lietot un izvēlēties piemērotus aģentus mijiedarbības un sarunu protokolus;
 • Prasme projektēt un implementēt daudzaģentu sistēmu kooperatīva darba veikšanai.

Informācija par apmācību organizatoru

Kā pieteikties apmācībām?

Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu! 


LDA EDIC Kontaktpunkti Latvijā

Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Digitālo prasmju apmācībām (100% atbalsts)". Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

Aizpildīt pieteikumu


Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.