Inovāciju attīstība un digitālā transformācija uzņēmuma izaugsmei

Mācību treniņa programma, kas vērsta uz jaunu produktu izstrādi, balstoties uz esošu biznesa procesu digitalizāciju. Ilgums 4 dienas viena kalendārā mēneša ietvaros, dalībniekiem starp nodarbībām veicot patstāvīgos darbus un noslēgumā demonstrējot sasniegtos rezultātus.

Kursa apgūšanai nepieciešamas priekšzināšanas: nav

Norises laiks: tiek precizēts
Norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Zunda krastmala 10, Rīga
Apjoms: 24 akadēmiskās stundas
Dalībnieku skaits no uzņēmuma: 2-10 dalībnieki
Cena: EUR 2 000,-*

*tiek piemērota 100% de minimis atbalsta intensitāte

Programmas apraksts

Studiju kursa mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar digitālās transformācijas jēdzienu un tā lomu uzņēmuma attīstībā, kā arī sniegt praktiskas iemaņas procesu digitalizācijā.

Kursā apskatītās apakštēmas:

 • Digitālās transformācijas jēdziens un tā loma uzņēmuma attīstībā;
 • Inovācijas jēdziens un izcelsmes avoti;
 • Biznesa procesu definēšana un analīze;
 • Tehnoloģiskā “raidera” formulēšana;
 • Procesu digitalizācijas virzieni;
 • Platformas sadarbībai un tehnoloģiju jaunradei;
 • Transformācijas procesu pārvaldība;
 • Biznesa modeļa veidošana jaunam digitalizācijas produktam;
 • Patstāvīgie darbi un noslēguma prezentācijas.

Sasniedzamie rezultāti:

 • Izpratne par jaunu produktu izcelsmi un priekšnosacījumiem;
 • Digitālās transformācijas jēdziena praktisks pielietojums efektivitātei un jaunas vērtības veidošanai;
 • Iespēja izmantot dzirdēto pieredzi jaunu produktu attīstībā;
 • Kursā gūto atziņu pārnese praktiskam pielietojumam uzņēmējdarbības attīstībai.

Informācija par apmācību organizatoru

Kā pieteikties apmācībām?

Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu! 


LDA EDIC Kontaktpunkti Latvijā

Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Digitālo prasmju apmācībām (100% atbalsts)". Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

Aizpildīt pieteikumu

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.