Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Norises laiks: 22. maijs, 27. maijs, 29. maijs3. jūnijs (2024), plkst. 15.00 - 17.00
Norises vieta: tiešsaiste
Apjoms: 8 astronomiskās stundas
Dalībnieku skaits no uzņēmuma: 1 - 2 dalībnieki
Cena: EUR 620,-*

*tiek piemērota 100% de minimis atbalsta intensitāte

Programmas apraksts

Programmas mērķis ir veidot teorētisku izpratni par ģeogrāfiskās informācijas sistēmām (ĢIS), to pielietojumu un mūsdienu attīstības virzieniem.

Mācību programma

 1. ĢIS jēdziens un funkcijas. Telpisko datu organizēšana. Datu iegūšana un uzglabāšana
 2. ĢIS pielietojamība tautsaimniecībā
 3. ĢIS datu struktūras. Rastru, vektoru un hibrīdu datu modeļi
 4. Kartes matemātiskais pamats
 5. ĢIS programmatūra – iedalījums, arhitektūra un funkcionalitāte
 6. Ģeotelpisko datu glabāšana datu bāzēs. Datu servisu lietošana
 7. Vektoriālu ģeotelpisku datu simbolizācija – 2h
 8. Ģeoapstrādes (Geoprocessing) rīku apskats un pielietojums
 9. Ģeogrāfisko objektu ciparošana jeb vektorizācija (digitizēšana)
 10. Rastra datu ģeoreferencēšana
 11. ĢIS datu konvertācijas
 12. ĢIS 2D datu telpiskās analīzes risinājumi

Kāpēc izvēlēties šīs apmācības?

Pēc kursa apguves kursa klausītāji iegūst iemaņas darbam ArcGIS vidē, zina par ĢIS tehnoloģiju nozīmi un to lietošanas galvenajiem uzdevumiem. Prasmes – spēj patstāvīgi izmantot apgūtos teorētiskos pamatus, lai izvēlētos un kritiski izvērtētu ĢIS metožu pielietošanas iespējas ģeotelpisko datu analīzē un vizualizācijā. Kompetence – kompetence prast pilnvērtīgi un patstāvīgi izmantot ĢIS datu vizualizēšanas, apstrādes un analīzes rīkus, kā arī novērtēt iegūtos rezultātus un pielietot tos radošu darbu veikšanā.

Kam šīs apmācības ir paredzētas?

Šīs apmācības ir paredzētas uzņēmuma vadībai vai darbiniekiem (pārdošanas jomas speciālistiem, eksporta, loģistikas, pārtikas jomā strādājošajiem)

Informācija par apmācību organizatoru


Kā pieteikties apmācībām?

Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu! 


LDA EDIC Kontaktpunkti Latvijā

Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Digitālo prasmju apmācībām (100% atbalsts)". Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

Aizpildīt pieteikumu

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.