Informācijas aizsardzība

Norises laiks:  11. un 25. novembris, 2. decembris no pl. 10.00 - 14.00 
Norises vieta: tiešsaistē
Apjoms: 12 stundas
Cena: 600 EUR*

*tiek piemērota 100% de minimis atbalsta intensitāte

Programmas apraksts

Programmas mērķis ir iepazīstināt studējošos ar vispārpieņemtajiem principiem un labās prakses piemēriem informācijas sistēmu un datortīklu aizsardzībā.

Mācību programma

  1. Ievads mūsdienu informācijas aizsardzības specifikā
  2. Informācijas aizsardzības pamatprincipi un termini
  3. Normatīvo aktu prasības IT drošībā, minimums ko jānodrošina
  4. Personas datu aizsardzība
  5. Risku pārvaldība un nepārtrauktības nodrošināšana
  6. IT infrastruktūra uzņēmumā, pamata riski, aizsardzība pret tiem 
  7. Praktiskie padomi ikdienas darbā ar datoru un internetu
  8. Drošības testēšanas un ievainojamību meklēšanas veidi datortīklā un sistēmās
  9. Mākoņskaitļošanas risinājumi un ZeroTrust pieejas īstenošana

Kāpēc izvēlēties šīs apmācības?

Kursa laikā studenti iemācās veidot pilnvērtīgu informācijas drošības politiku uzņēmumā, identificēt informācijas drošības riskus un piemērot tiem atbilstošus aizsardzības līdzekļus.

Kam šīs apmācības ir paredzētas?

Uzņēmuma vadībai un darbiniekiem dažādās jomās strādājošiem.

Informācija par apmācību organizatoru


Kā pieteikties apmācībām?

Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu! 


LDA EDIC Kontaktpunkti Latvijā

Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Digitālo prasmju apmācībām (100% atbalsts)". Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

Aizpildīt pieteikumu

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.