Mākslīgā intelekta pamati

Kursa mērķis ir sniegt ieskatu par pētījumu rezultātos iegūtās kvantitatīvās informācijas apstrādes pamatprocedūrām, izmantojot mūsdienīgas informāciju tehnoloģijas un apgūstot praktisku to pielietojumu. Dot sākotnējo priekšstatu par mākslīgajiem neironu tīkliem un to izmantošanas iespējām, prast pielietot mākslīgā intelekta metožu izmantošanu reālajās situācijās. 8 nodarbību laikā uzņēmumi kopā ar kursa mentoru piedalīsies teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, lai pēc apmācību beigām dalībniekiem būtu priekštats par mākslīgā intelekta metožu izmantošanas iespējām.

Norises laiks: tiek precizēts
Norises vieta: tiešsaiste
Apjoms: 16 astronomiskās stundas
Dalībnieku skaits no uzņēmuma: 1 - 3 dalībnieki
Cena: EUR 1 440,-*

*tiek piemērota 100% de minimis atbalsta intensitāte

Programmas apraksts

Mākslīgā intelekta metožu pamatā ir lēmumu pieņemšana dažādos aspektos- uzņēmējdarbībā, vadībā, ražošanā un informācijas tehnoloģiju jomā. Programmas ietvaros tiks sniegtas zināšanas par lēmumu atbalsta sistēmu struktūru un funkcijām, lēmumu pieņemšanu ar mākslīgo neironu tīklu algoritmu palīdzību, izmantojot mūsdienīgas informāciju tehnoloģijas un apgūstot praktisku to pielietojumu. Nepieciešamais laiks, kas jāatvēl apmācībām ir 16 stundas.

Mācību programma

  1. Mākslīgā intelekta attīstības vēsture
  2. Aktualitātes mākslīgā intelekta attīstības jomā
  3. Mākslīgā intekta problēmu apskats un analīze
  4. Klasterizācijas metodes
  5. Lēmumu koki
  6. Izplūdusī loģika
  7. Mākslīgo neironu tīkla struktūra
  8. Lēmumu pieņemšana ar neironu tīklu palīdzību
  9. Attēlu atpazīšanas ar Matlab neironu tīklu palīdzību demonstrācija

Kam šīs apmācības ir paredzētas?

Šīs kurss ir paredzēts uzņēmuma vadītājiem un darbiniekiem, kurus interesē jautājumi par mākslīgā intelekta metožu iespējām.

Papildu informācija

Kursa laikā tiks nodrošināti lekciju video ieraksti, kuri būs pieejami kursa dalībniekiem kopā ar citiem papildus mācību materiāliem visa kursa norises laikā.

Kursa dalībnieku datoros tiks uzstādīta  IBM SPSS programmatūra praktisko nodarbību veikšanai.

Informācija par apmācību organizatoru

Kā pieteikties apmācībām?

Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu! 


LDA EDIC Kontaktpunkti Latvijā

Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Digitālo prasmju apmācībām (100% atbalsts)". Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

Aizpildīt pieteikumu

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.