Datu bāzes un SQL

Kursa mērķis ir apgūt zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas datu apstrādes sistēmu uz Microsoft SQL Server pamata datu bāzu veidošanai. Kurss balstās uz SQL Server produkta īpašībām un datu bāzu veidošanas rīkiem un palīdzēs apgūt iemaņas un zināšanas, lai izstrādātu un uzturētu  Microsoft SQL Server datubāzes. Sekmīgi apgūstot šo kursu, tiek iegūta izpratne par jaunākajām informācijas apstrādes tehnoloģijām, to attīstības tendencēm un izmantošanas iespējām.

8 nodarbību laikā uzņēmumi kopā ar kursa mentoru piedalīsies teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, lai pēc apmācību beigām dalībniekiem būtu priekštats un iemaņas par datu bāzu izmantošanas iespējām.

Norises laiks:  5. jūnijs – 24. jūlijs (2024), trešdiena, plkst. 12.00 - 14.00
Norises vieta: tiešsaiste 
Apjoms: 16 astronomiskās stundas
Dalībnieku skaits: 1 - 3 dalībnieki
Cena: EUR 2 000,-*

*tiek piemērota 100% de minimis atbalsta intensitāte

Programmas apraksts

Izglītības procesa rezultātā apgūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas un pamatprasmes SQL programmēšanā – apgūti datu bāzes pamati, izpratne to pielietojumos, SQL valodu, datu un iebūvēto procedūru programmēšanas pamati, kā arī datu un datu bāzes administrēšana un apkalpošana. Veicināt izglītojamo izmantot iegūtās zināšanas un veidot savas datu bāzes, veidot dažādas sarežģītības SQL scenārijus un rast dažādus risinājumus datu apstrādei.

Nepieciešamais laiks, kas jāatvēl apmācībām ir 16 stundas.

Mācību programma

  1. Ievads SQL programmēšanā;
  2. Pieprasījumi;
  3. Datubāzes veidošana un uzturēšana;
  4. Tabulu un failu lietošana;
  5. Tabulas pieprasījumos;
  6. Funkcijas;
  7. Datubāzes dizains;
  8. SQL grafiskais lietotāja interfeiss.

Kam šīs apmācības paredzētas?

Šīs kurss ir paredzēts uzņēmuma vadītājiem un darbiniekiem, kurus interesē jautājumi par datu bāzu izmantošanu.

Papildu informācija

Kursa laikā tiks nodrošināti lekciju video ieraksti, kuri būs pieejami kursa dalībniekiem kopā ar citiem papildus mācību materiāliem visa kursa norises laikā.

Kursa dalībnieku datoros tiks uzstādīta  SQL Server Management Studio programmatūra praktisko nodarbību veikšanai.

Informācija par apmācību organizatoru

Kā pieteikties apmācībām?

Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu! 


LDA EDIC Kontaktpunkti Latvijā

Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Digitālo prasmju apmācībām (100% atbalsts)". Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

Aizpildīt pieteikumu

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.