Softskills un Agile projektu vadība 

Norises laiks: 24.oktobris - 28. novembris (2024), otrdienās un ceturtdienās no plkst. 17.00 - 19.00
Norises vieta: tiešsaiste
Apjoms: 20 astronomiskās stundas
Dalībnieku skaits no uzņēmuma: 1 - 3 dalībnieki
Cena: EUR 3 000,-*

*tiek piemērota 100% de minimis atbalsta intensitāte

Programmas apraksts

Kurss ir izveidots, lai mazie un vidējie uzņēmumi varētu paaugstināt savu darbinieku kompetenci, darba efektivitāti, apmierinātību ar darbu un motivētu viņus uz pašattīstību. Kurss noderēs jebkuram kolektīvam, lai uzlabotu viņu komunikāciju un kooperāciju izpildot kopīgus projektus vai darba pasūtījumus. Agile ir projektu vadības metodoloģija, kas ir ļoti efektīva īstenojot jaunas idejas mazā komandē, lai maksimizētu katra darbinieka spējas un stiprās puses. Savukārt, Softskills ir zināšanas un prasmes saistītas ar katra darbinieka profesionālo izaugsmi. Softskills iekļauj tādus aspektus kā līderības iemaņas, efektīvu komunikāciju, darba plānošanu, veselīgu dzīves stilu, nestandarta domāšanu un citas nianses, kas noderēs jebkuram ambiciozam darbiniekam, strādājot strauji augošos uzņēmumos.

Mācību programma

1. Agile metodoloģija:
1.1. Agile manifests: ievads metodoloģijā;
1.2. Agile lomas un atbildība;
1.3. Scrum metodika un sanāksmju vadība;
1.4. Kanban un Backlog nozīme un pielietošana efektīvā projektu vadībā;
1.5. Digitālie rīki projektu vadībā.

2. Softskills:
2.1. Starptautiskā sadarbība un kultūras kompetence;
2.2. Līderības stils efektīvas komandas veidošanai;
2.3. Emocionālā inteliģence darba vidē;
2.4. Efektīva komunikācija un darba plānošana.

Kam šīs apmācības ir paredzētas?

Kurss ir paredzēts uzņēmuma vadītājiem un darbiniekiem, kuri vēlas vadīt izstrādes vai uzturēšanas projektus vai strādāt efektīvas izstrādes komandas sastāvā.

Nepieciešamās zināšanas: prasmes strādāt ar datoru.

Ieguvumi

  • zināšanas par Agile metodoloģiju;
  • spēja pielietot Scrum metodiku projektu vadībā;
  • zināšanas par digitāliem rīkiem projektu vadībā;
  • spēja efektīvi plānot darbu;
  • spēja efektīvi komunicēt.

Lektori

Imants Zarembo 
Vairāk nekā 5 gadu pieredze B2B/B2C, CRM, ERP, CMS un mobilo lietotņu izstrādes projektu vadībā;

Guna Kaņepe
Vairāk nekā 5 gadu pieredze IT industrijā: pieredze sistēmu prototipēšanā, mārketingā un projektu vadībā.

Lektori

Imants Zarembo
Vairāk nekā 5 gadu pieredze B2B/B2C, CRM, ERP, CMS un mobilo lietotņu izstrādes projektu vadībā;
Guna Kaņepe
Vairāk nekā 5 gadu pieredze IT industrijā: pieredze sistēmu prototipēšanā, mārketingā un projektu vadībā.

Informācija par apmācību organizatoru

Kā pieteikties apmācībām?

Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu! 


LDA EDIC Kontaktpunkti Latvijā

Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Digitālo prasmju apmācībām (100% atbalsts)". Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

Aizpildīt pieteikumu

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.