Mākslīgais intelekts un mašīnmācīšanās. Datu ieguve, priekšapstrāde un analītika ar mašīnmācīšanās atbalstu.

Norises laiks:  10., 17. un 24. septembris, plkst. 9.45 - 13.00 VAI 8., 15. un 22. oktobris, plkst. 9.45 - 13.00
Norises vieta: tiešsaistē
Apjoms:  8 astronomiskās stundas
Dalībnieku skaits no uzņēmuma: 1-5 dalībnieki
Cena: EUR 1140,-*

*tiek piemērota 100% de minimis atbalsta intensitāte

Kursa saturs

  • Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par datizraces un mašīnmācīšanās risinājumiem, iepazīties ar mašīnmācīšanās pielietojuma jomām un konceptiem. 
  • Izprast atšķirību starp mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanos.
  • Veicot praktiskos darbus, pilnveidot praktiskas iemaņas datu ieguvē, priekšapstrādē un analītikā, tostarp ar mašīnmācīšanās atbalstu.

Ieguvumi

  • Zināšanas par mašīnmācīšanās un datizraces risinājumiem un to pielietojumiem. 
  • Zināšanas un prasmes par MS Power BI, tā lietojumu datu ieguvē, priekšapstrādē un analītikā tajā skaitā ar mašīnmācīšanās atbalstu. 
  • Prasmes pastāvīgi veikt šādu risinājumu plānošanu un realizāciju, identificējot procesa laikā iespējamos izaicinājumus un rast to risinājumus.

 Lektors

Dr.sc.ing. Kaspars Osis

  • 20 gadu starptautiska un nacionāla mēroga pieredze IT industrijas projektos. 
  • 10 gadi kā ERP sistēmu (SAP) konsultants digitalizācijas risinājumu ieviešanā uzņēmumos. 
  • Papildu informācija: https://lv.linkedin.com/in/kosis

Informācija par apmācību organizatoru

Kā pieteikties apmācībām?

Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu! 


LDA EDIC Kontaktpunkti Latvijā

Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Digitālo prasmju apmācībām (100% atbalsts)". Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

Aizpildīt pieteikumu

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.