Kas ir Digitālā brieduma tests un kur to var veikt?

Digitālā brieduma testu ir izstrādājusi Eiropas Komisija, lai identificēt EDIC klientu digitālo briedumu visā Eiropas Savienībā dažādos laika periodos, ar mērķi noteikt EDIC un valsts atbalsta programmas sniegto pakalpojumu efektivitāti.

Digitālā brieduma tests šobrīd nav pieejams publiski – tas atrodas Eiropas Komisijas platformā, kurai piekļūt var tikai EDIC pārstāvji.

! Visi citi līdz šim izstrādātie digitālā brieduma testi ir informatīva rakstura un nav uzskatāmi par Eiropas Komisijas apstiprinātiem testiem. !

Digitālā brieduma tests ir pieejams divām mērķa grupām - privātā sektora pārstāvjiem (sīkajiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un lielajiem uzņēmumiem) un publiskā sektora iestādēm un organizācijām.Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.

Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.