Kas ir Digitālās attīstības ceļa karte un kas to gatavo?

Digitālās attīstības ceļa karte ir EDIC eksperta padziļināti vadīts un izveidots novērtējums jeb atzinums par klientam nepieciešamajām investīcijām digitālās transformācijas veicināšanai. Digitālās attīstības ceļa kartes paraugs ir pieejams Ministru kabineta noteikumos Nr. 577 kā 2. pielikums, kas ietver gan Digitālā brieduma testa rezultātu analīzi, gan rekomendācijas atbalsta programmu saņemšanai.

Tomēr, lai labāk saprastu katra klienta vajadzības, Digitālās attīstības ceļa karte ir papildināta ar dažādiem LDA jautājumiem, kas šobrīd nav publiski pieejami, bet, kas ir būtiski, lai labāk saprastu klienta vajadzības un piedāvātu atbilstošākos pakalpojumus vai atbalstu.