Kas ir Digitālās attīstības ceļa karte un kas to gatavo?

Digitālās attīstības ceļa karte ir EDIC eksperta veidoti ieteikumi un vadlīnijas par klientam nepieciešamajām investīcijām digitālās transformācijas veicināšanai. Digitālās attīstības ceļa kartes paraugs ir pieejams Ministru kabineta noteikumos Nr. 577 kā 2. pielikums, kas ietver gan Digitālā brieduma testa rezultātu analīzi, gan rekomendācijas atbalsta programmu saņemšanai.

Tomēr, lai labāk saprastu katra klienta vajadzības, Digitālās attīstības ceļa karte ir papildināta ar LDA sniegtu informāciju, kas ir būtiska, lai labāk saprastu klienta vajadzības un piedāvātu atbilstošākos pakalpojumus vai atbalstu.


Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.

Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.