Kā pieteikties prakses iespējām?

Ja esi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Sazinies ar sev tuvāko Latvijas reģiona kontaktpunktu!


LDA EDIC kontaktpunkti Latvijā

Ja neesi aizpildījis pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstam:

Aizpildi pieteikuma anketu, 15. jautājumā atzīmējot ķeksīti pie "Digitālo prasmju apmācībām (100% atbalsts)". Ar Tevi sazināsies atbildīgā reģiona kontaktpunkta pārstāvis!

Aizpildīt pieteikumu

Prakses iespējas

Uzņēmuma prakse zinātniskajā / pētnieciskajā institūcijā

Uzņēmuma prakses vieta zinātniskajā vai pētnieciskajā institūcijā nodrošina studentiem un/vai jaunajiem profesionāļiem pieredzi un iespēju darboties zinātniskā un pētnieciskā vidē. Šāda prakse ir īpaši vērtīga uzņēmumiem, jo tā atver durvis jaunākajām zinātniskajām atziņām un inovācijām. Prakses vietas ļauj veikt pētnieciskus projektus, eksperimentēt ar jaunām tehnoloģijām un izstrādāt jaunus produktus, kas veicina uzņēmuma attīstību un konkurētspēju uzņēmējdarbības vidē.


Prakses vieta zinātniekam / pētniekam pie uzņēmuma

Prakses vieta zinātniekam vai pētniekam pie uzņēmuma nozīmē, ka šis speciālists piedalās uzņēmuma darbībā, lai sniegtu savu zinātnisko un tehnisko ekspertīzi. Šāda prakse ir vērtīga gan zinātniekam vai pētniekam, gan uzņēmumam. Zinātnieks vai pētnieks var ieviest jaunus risinājumus vai veidot pētnieciskus projektus, kas palīdz uzņēmumam attīstīties un risināt konkrētas problēmas. Tāpat zinātnieks vai pētnieks var uzlabot uzņēmuma zinātniskos procesus un veicināt inovācijas.

Ieguvumi

  • Zināšanu un ekspertīzes pieejamība: Prakses laikā zinātnieki vai studenti sniedz jaunas idejas, risinājumus un zināšanas, kas uzlabo uzņēmuma darbību un attīstību.
  • Inovācija: Prakses vietas veicina inovācijas, piedāvājot iespēju pētniekiem un studentiem eksperimentēt un izstrādāt jaunus produktus vai pakalpojumus.
  • Jaunu tirgu apgūšana: Zinātnieku un studentu zināšanas un piedāvātie risinājumi, palīdz uzņēmumam iekļūt jaunos tirgos vai izstrādāt jaunas produktu kategorijas.
  • Tēla spodrināšana: Sadarbība ar zinātniskajām institūcijām un zinātniekiem stiprina uzņēmuma publisko tēlu un reputāciju, norādot uz uzņēmuma interesi par inovācijām un zinātnisku progresu.
  • Talantu piesaiste: Piedāvājot prakses iespējas zinātniekiem, uzņēmumi piesaista augsti kvalificētus un motivētus darbiniekus, kuri ir gatavi ieguldīt savu ekspertīzi un sniegt jaunas idejas.

Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 ietvaros tiek īstenotas mācības un prasmju pilnveidošanas nodarbības. Tiek organizēti gan intensīvi digitālo prasmju kursi augsti kvalificētiem uzņēmumu darbiniekiem (MI, HPC, kiberdrošības u.c. jomās), gan digitālās transformācijas kursi uzņēmumu vadībai. Tāpat tiek nodrošināti digitālie inovāciju ievadkursi un prakses vietas digitalizācijas veicināšanai un ekosistēmas stiprināšanai.


Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.

Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.